Příspěvky: Počítač ve škole 2019

Název Typ Seřadit sestupně
Dvacet minut, které změní váš názor na svět přednáška
Build your own robot (prezentuje Camilo Parra Palacio) (PVS21) přednáška
Centrum robotiky - továrna na sny nebo na roboty? (PVS7) přednáška
Vane vítr, rozviňme plachty! (PVS4) přednáška
Kybernetická bezpečnost v kontextu školství přednáška
Jak jsem potkala Ottíka? přednáška
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednáška
mBot ve STE(A)M výuce přednáška
Najdi svou cestu (nejen) světem digitálních technologií přednáška
Procvičování s Umíme to přednáška
CODEWEEK 2019 - zapojíte se letos se svou aktivitou i Vy? (PVS6) přednáška
Mezi portfoliem žáka i učitele v kampani Gramotnosti.pro život přednáška
Výuka programování na příkladu jazyka Scratch přednáška
Revize ICT kurikula, rok tři (PVS2) přednáška
Obrysy budoucnosti: Medialita jako cesta k horizontální transformaci školství přednáška
Matematika převážně nevážně? (aneb Pojďte to zkusit se spolužáky...) přednáška
Je PHP a MySQL nejvyšší metou středoškolského IT? přednáška
Efektivní práce ve škole s Google Apps přednáška
Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (PVS3) přednáška
On-line podpora pro učitele (Green Wheels a Europass) přednáška
Jak se dělá animovaný loutkový film? (prezentuje Cyril Podolský) přednáška
Snímače tlaku tekutin přednáška
Aktivity MŠMT na podporu informatického myšlení a digitální gramotnosti (prezentuje Jaroslav Faltýn, MŠMT) (PVS1) přednáška
VYUŽITÍ STAVEBNICE LEGO MINDSTORMS EV3 NEJENOM VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ (PVS9) přednáška
Datová žurnalistika jako škola (prezentuje Petr Kočí, datový novinář) (PVS14) přednáška
Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (prezentuje Dušan Mach) (PVS15) přednáška
Ozobotíme workshop
Pod pokličkou inovací Metodického portálu RVP.CZ workshop
Robotárna aneb roboti všude, kam se podíváš workshop
Projekt Missing Maps workshop