Příspěvky: Počítač ve škole 2019

Název Typ Seřadit sestupně
Dvacet minut, které změní váš názor na svět přednáška
Procvičování s Umíme to přednáška
Snímače tlaku tekutin přednáška
CODEWEEK 2019 - zapojíte se letos se svou aktivitou i Vy? (PVS6) přednáška
Jak se dělá animovaný loutkový film? (prezentuje Cyril Podolský) přednáška
Je PHP a MySQL nejvyšší metou středoškolského IT? přednáška
Výuka programování na příkladu jazyka Scratch přednáška
Datová žurnalistika jako škola (prezentuje Petr Kočí, datový novinář) (PVS14) přednáška
Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (prezentuje Dušan Mach) (PVS15) přednáška
Kybernetická bezpečnost v kontextu školství přednáška
mBot ve STE(A)M výuce přednáška
Matematika převážně nevážně? (aneb Pojďte to zkusit se spolužáky...) přednáška
Jak jsem potkala Ottíka? přednáška
Mezi portfoliem žáka i učitele v kampani Gramotnosti.pro život přednáška
Build your own robot (prezentuje Camilo Parra Palacio) (PVS21) přednáška
VYUŽITÍ STAVEBNICE LEGO MINDSTORMS EV3 NEJENOM VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ (PVS9) přednáška
Efektivní práce ve škole s Google Apps přednáška
Najdi svou cestu (nejen) světem digitálních technologií přednáška
Aktivity MŠMT na podporu informatického myšlení a digitální gramotnosti (prezentuje Jaroslav Faltýn, MŠMT) (PVS1) přednáška
Revize ICT kurikula, rok tři (PVS2) přednáška
Obrysy budoucnosti: Medialita jako cesta k horizontální transformaci školství přednáška
Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (PVS3) přednáška
Centrum robotiky - továrna na sny nebo na roboty? (PVS7) přednáška
On-line podpora pro učitele (Green Wheels a Europass) přednáška
Vane vítr, rozviňme plachty! (PVS4) přednáška
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednáška
Pište hudbu v notačním editoru Musescore workshop
Programování robotů LEGO MINDSTORMS EV3 pomocí softwaru EV3 workshop
Robohraní - programování workshop
Tvořím výukové filmy workshop