CODEWEEK 2019 - zapojíte se letos se svou aktivitou i Vy? (PVS6)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

DigiKoalice (www.digikoalice.cz) bude i letos koordinovat v ČR ve dnech 5. až 20. října 2019 kampaň na podporu výuky informatiky, rozvoje informatického myšlení, robotiky a programování. Ve vstupu tajemníka DigiKoalice a manažera projektu Podpora práce učitelů se dozvíte o příležitostech spolupráce na kampani v roce 2019, vyhodnocení kampaní z minulých let a souvislosti s plánovanými systémovými změnami ve výuce IT a digitální gramotnosti v ČR. Všichni zájemci o výuku IT a programování jsou zváni k organizaci vlastních akcí pro děti, studenty, rodiče, seniory, učitele, knihovníky a další cílové skupiny. V rámci vstupu bude spuštěn sběr zájemců a potřeb k realizaci kampaně v roce 2019, shrnuty budou aktivity školského, firemního i neziskového sektoru na podporu realizace aktivit CODEWEEK 2019.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast