Počítač ve škole 2010

Hlavní témata

Elektronické výukové materiály

Projekt EU peníze školám

Příprava nové maturity z informatiky

Program

 • Program konference Počítač ve škole 2010 (PDF)

Sborníky

Fotogalerie

Seznam všech konferenčních příspěvků

 1. ActivClassroom 2010 – interaktivita není jen o „tabuli“; Ing. Borovička Pavel; PROFIMEDIA, s.r.o.
 2. Centrum talentů pro žáky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku; PhDr. Musílek Michal, Ph.D.
 3. Časná výuka dědičnosti v OOP je škodlivá; Ing. Pecinovský Rudolf, CSc.
 4. Český jazyk pro 2. stupeň aneb zajímavá čeština; Mgr. Eliášová Ivana; Nakladatelství ALTER, s.r.o.
 5. Čeština a výtvarná výchova v hodinách ICT; RNDr. Horáčková Pavlína
 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-learningu; PaedDr. PhDr. Dostál Jiří, Ph.D.
 7. Digifolio.rvp.cz – můj svět online; Fellner Dominik
 8. Digitální domorodci, digitální imigranti a geografické vzdělávání; RNDr. Herber Vladimír, CSc.
 9. Digitální fotografie na školách – vklad pro profesní vzdělávání i osobní život; Krejčí Jaromír; ZONER software, a.s.
 10. EduBase 2 – příprava výukových materiálů na mnoho způsobů; Slípek Petr; Dosli
 11. EduBase 2 – výukové materiály snadno a rychle; Slípek Petr; Dosli
 12. Ekonomický rozvoj ve výuce zeměpisu; Mgr. Petříková Gabriela, Ph.D.
 13. Ergonomie interaktivní učebny; Slípek Petr; Dosli
 14. Facebook – co to je, jak funguje?; Košíková Aneta, Mazel Filip, Skryja Michal, Strnadová Anna (studenti GYNOME)
 15. Finanční gramotnost – novinka na základní škole; Vaněk Jan
 16. Fyzikální měření v prostředí Coach 6; Dr. Pešat Pavel
 17. Geografický informační systém (GIS) ve výuce na základních a středních školách; Ing. Netolická Ilona; ARCDATA PRAHA s.r.o.
 18. Google jako nástroj ve výuce; Bc. Sudický Petr
 19. Google Sites ve výuce vzdělávací oblasti Člověk a společnost; Mgr. Vonášek Martin
 20. GraphViz a Memory NIM – hlavolamy a hry řešené orientovanými grafy; PhDr. Musílek Michal, Ph.D.
 21. Green Energy Competition – konstruktérská soutěž pro studenty; Kubera Miroslav
 22. Implementace multimediálního programu Základy první pomoci do výuky VVP ZŠ a SŠ; Mgr. Vrkočová Martina
 23. Informační gramotnost absolventů gymnázií a středních škol; Kotek Tomáš
 24. Interaktivita pro každého studenta i učitele; Ing. Borovička Pavel; PROFIMEDIA, s.r.o.
 25. Interaktivita v Moodlu a její využití ve výuce; Ing. Sumbal Jiří; Krajské zařízení pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace
 26. Interaktivní projektor v praxi, projektor all-in-one a náhrada meotarů; Ing. Vejražka Roman; Epson Europe B.V. org. složka
 27. Interaktivní projektory pro školy; Ing. Vejražka Roman; Epson Europe B.V. org. složka
 28. Interaktivní tabule, která nabídne víc než ostatní; Ing. Šebek Petr; VMS VISION, s.r.o.
 29. Interaktivní učební pomůcky jako multimediální projekty; Mgr. Martinková Anna, Ph.D.
 30. iTALC – Inteligentní výuka a učení se pomocí počítače; Ing. Haba Josef
 31. ITveSkole.cz – Komplexní řešení šablon; Petera Stnislav; Microsoft, s.r.o., Boxed, s.r.o.
 32. Jak Alter a Smart Board změnil Život na Zemi; Mgr. Eliášová Ivana; Nakladatelství ALTER, s.r.o.
 33. Jak si přizpůsobit interaktivní učebnici?; Mgr. Havlík Jiří; Nakladatelství Fraus
 34. Jednota školských informatiků – nabídka služeb školám; Mgr. Naske Petr; JSI
 35. Jednota školských informatiků v roce 2010; Dr. Pešat Pavel, Ing. Suchánková Lenka; JSI
 36. Komplexní řešení tisku a zobrazování pro školství; Ing. Vejražka Roman; Epson Europe B.V. org. složka
 37. Kuchařka EduBase 2 – aneb jak snadno připravit stravitelné výukové materiály; Slípek Petr; Dosli
 38. Lidská komunikace v zajetí technologií; Mgr. Maca Radek; NIDM
 39. Lipnická Škola učitelů informatiky – skvěle investované dva týdny prázdnin; Ing. Suchánková Lenka; JSI
 40. LMS Moodle jako nástroj pro řízení projektu školy; Mgr. Kozáková Blanka; Krajské zařízení pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace
 41. LMS na českých školách – blízká budoucnost; Bc. Paleček Lukáš; WEBSCHOOL s.r.o.
 42. Malé animační studio; Šindler Jaroslav
 43. Metaschool; Ing. Křivánek Zbyněk; České centrum pro vědu a společnost
 44. Metodická podpora škol; PhDr. Neumajer Ondřej, Mgr. Růžičková Daniela; Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 45. Microsoft pro školství, ITveSkole.cz – Komplexní řešení školní ICT; Chytil Jiří, Hůlka František; Microsoft, s.r.o., Boxed, s.r.o.
 46. Množiny bodů dané vlastnosti a stopa v GeoGebře; Mgr. Dedková Lenka, Mgr. Skybová Iva
 47. Moderní pomůcky pro výuku přírodních věd; Mgr. Feltl Tomáš; Gymnázium Polička, Staněk Miroslav, PROFIMEDIA, s.r.o.
 48. Moderní vzdělávací teorie a e-learning 2.0; Bc. Sudický Petr
 49. Motivace; Mgr. Úlovec Roman
 50. Možnosti využití GeoGebry v různých oblastech matematiky na základní i střední škole; Mgr. Kopec Tomáš
 51. Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ; Mgr. Štěpán Jiří
 52. Nová maturita z informatiky - od katalogu po praktickou úlohu; Mgr. Hawiger David; CERMAT
 53. Nová maturitní zkouška – INFORMATIKA; Mgr. Hawiger David; CERMAT
 54. Nové trendy v on-line spolupráci ve školách; Ing. Nepustilová Radka; Idealine Solutions
 55. Novinky společnosti SILCOM Multimedia - praktická ukázka softwaru; Urbančík Petr; SILCOM CD-ROM&Multimedia, s.r.o.
 56. Novinky společnosti SILCOM Multimedia – software vhodný pro interaktivní tabule; Urbančík Petr; SILCOM CD-ROM&Multimedia, s.r.o.
 57. Origin 2009; Mgr. Vonášek Martin, Mgr. Kopec Tomáš
 58. PASCO, věda není žádná věda!; Staněk Miroslav; PROFIMEDIA, s.r.o.
 59. PC Control - revoluce výuky v počítačové učebně; Ing. Chovancová Vendula; 16up Group s.r.o.
 60. PC Control – revoluce výuky v počítačové učebně; Ing. Chovancová Vendula; 16up Group s.r.o.
 61. Počítač jako nezbytný pomocník při přípravě a organizaci tábora; Ing. Novotný Vladimír
 62. Portál pro podporu výuky chemie www.studiumchemie.cz – zkušenosti a nové funkce po roce provozu; RNDr. Šmejkal Petr
 63. Powerpointové prezentace, multimediální objekty a jejich implementace do výuky chemie na SŠ – výsledky dotazníkového šetření; Mgr. Veřmiřovský Jan
 64. Prezentace nových výukových programů Terasoft pro rok 2010; Mgr. Svobodová Lucie; Terasoft a.s.
 65. Projekt Mladí vývojáři, nástroje Baltie 4 a SGP C# Studio a programátorské soutěže; Ing. Soukup Bohumír; SGP Systems, s.r.o.
 66. Případové studie použití svobodného softwaru; Mgr. Ott Vlastimil; Liberix, o.p.s.
 67. Příprava a vyhodnocení školní olympiády; Ing. Novotný Vladimír
 68. Rozšiřte hranice výuky na 2. stupni ZŠ; Flesar David; Nová škola, s.r.o.
 69. Rozvíjení zájmu o studium chemie na ZŠ; Ing. Kopecký František
 70. Řešení úlohy bez použití dědičnosti, ale s využitím vzoru Dekorátor; Ing. Pecinovský Rudolf, CSc.
 71. S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí; Mgr. Štaffová Irena
 72. Sdílení informací v době Facebooku; Bechyňský Štěpán; Microsoft, s.r.o., Boxed, s.r.o.
 73. SILCOM Multimedia – výukový portál Naše dějiny – podrobné představení; Urbančík Petr; SILCOM CD-ROM&Multimedia, s.r.o.
 74. Slovo závěrem; PaedDr. Pavlík Milan, ředitel gymnázia
 75. SMART Digitální třída; Mgr. Biskupová Veronika; AV MEDIA, a.s.
 76. SMART Lesson Activity Toolkit; Mgr. Biskupová Veronika; AV MEDIA, a.s.
 77. SMART Notebook – nové tipy a triky pro interaktivní tabuli s nástroji, které možná používáte; Mgr. Biskupová Veronika; AV MEDIA, a.s.
 78. SMART Notebook Math Tools; Mgr. Baierlová Štěpánka
 79. SMART Notebook verze 10.6 – pokročilé funkce; Mgr. Biskupová Veronika; AV MEDIA, a.s.
 80. SMART Response, hlasovací systém; Mgr. Biskupová Veronika; AV MEDIA, a.s.
 81. Talnet – online k přírodním vědám; Mgr. Vodička Jan; NIDM
 82. Terminálové řešení v učebnách; Berki Jan
 83. Testování Fraus; Mgr. David Bílek; Nakladatelství Fraus
 84. Textový procesor OpenOffice.org Writer – práce se styly; Mgr. Ott Vlastimil; Liberix, o.p.s.
 85. Tvorba a sdílení výukových materiálů na Metodickém portálu www.rvp.cz; Černá Alena; Výzkumný ústav pedagogický
 86. Tvorba interaktivních učebních pomůcek jako multimediální projekty; Mgr. Martinková Anna, Ph.D.
 87. Tvorba tematických map pro Google Earth; Mgr. Bukáček Miloš
 88. Tvorba testů ve Formulářích v Googlu; Mgr. Palečková Ludmila
 89. Učíme interaktivně, aneb jak na projekty OPVK; Návojský Bronislav, Alexa Radko
 90. Vernier ve výuce přírodních věd; Böhm Pavel, Mgr. Jermář Jakub; Edufor s. r. o.
 91. Virtuální kabinety dějepisu; Mgr. Balík Ondřej
 92. Výtvarné umění v německy mluvících zemích (semestrální kurs s dominantní vizuální složkou); Mgr. Bohuš Marek
 93. Vytvořme si jednoduchou přípravu z matematiky na ActivBoardu (pro začátečníky); Návojský Bronislav
 94. Vytvořme si přípravu z matematiky na ActivBoardu (pro pokročilejší); Návojský Bronislav
 95. Výuková platforma a nástroje na tvorbu elektronické výuky; Ing. Helar Ondřej; ŠKOLA ONLINE a.s.
 96. Výuková platforma a nástroje na tvorbu elektronické výuky; Ing. Helar Ondřej; ŠKOLA ONLINE a.s.
 97. Využití i-učebnice ve výuce přírodovědných předmětů; Mgr. Bílek David; Nakladatelství Fraus
 98. Využití tabule ACTIVboard v matematice pro 8. ročník (přednáška); Návojský Bronislav
 99. Využití vektorového grafického programu CorelDRAW! pro přípravu ilustračních obrázků do výuky ; Šindler Jaroslav
 100. Vzdělání 21 (www.vzdelani21.cz); Mgr. Havlík Jiří; Nakladatelství Fraus
 101. Vzdělávací projekty pro střední a základní školy; Tůma Pavel; CZ.NIC, z. s. p. o.
 102. Web2.0, Síťová generace a my?; Franc Daniel; Unisona Studio, s.r.o
 103. Základní fyzikální pokusy s mikropočítačovou laboratoří Coach 6; Dr. Pešat Pavel
 104. Zkuste to proaktivně (metoda, která změnila můj učitelský život); Mgr. Krynický Martin
 105. Změna role počítače ve třídě aneb SMART Třída; Mgr. Biskupová Veronika; konzultant pro vzdělání, AV MEDIA, a.s.
 106. Zpestřete (si) výuku na 1. stupni ZŠ; Flesar David; Nová škola, s.r.o.
 107. Zvyky z wiki na rvp.cz; Mgr. Strejček Jindřich; VÚP Praha