Počítač ve škole 2007

Hlavní téma

Projekty SIPVZ

Program

 • Program konference Počítač ve škole 2007 (PDF)

Sborníky

Seznam všech konferenčních příspěvků

 1. „Scénáře“ pro hodiny matematiky s interaktivní tabulí ACTIVboard; Mgr. Petr Šíma
 2. 3LCD projektory Epson - seznamte se s nejprodávanější značkou projektorů na světě; Marcel Divín
 3. Aby barva správná byla; Mgr. Tomáš Feltl
 4. ACTIVCLASSROOM - Kompletní systém pro výuku v 21. století (PROFIMEDIA); Ing. Pavel Borovička
 5. ACTIVSTUDIO a ACTIVPRIMARY v.3 - novinky a zajímavé aplikace; Ing. Pavel Borovička
 6. Angličtina s podporou interaktivní tabule; Mgr. Aneta Navrátilová
 7. Animace průběhu chemických reakcí; Základní škola; Praha
 8. Architektura jako nositelka kulturního obsahu při výuce německého jazyka; Mgr. Marek Bohuš
 9. Baltie 4 C# - sjednocující nástroj pro výuku programování na ZŠ a SŠ; Ing. Bohumír Soukup
 10. Buňka - interaktivní výuková aplikace 5; Mgr. Petra Brzósková, Ing. Renata Gorylová
 11. Buňka – interaktivní výuková aplikace; Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
 12. Co je GPS?; Mgr. Miloš Bukáček
 13. Digitální fotografie a GPS; Ing. Jiří Sumbal
 14. Doprava ve světě; Ing. Vladimír Novotný
 15. Dotyková tabule SMART Board ve výuce matematiky; Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
 16. e-Geografie; RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 17. Fenomen multimedia - software pro multimediální výuku a komunikaci ve škole; Tomáš Miškovský
 18. FRAUS – interaktivní výuka fyziky; Mgr. Daniel Preisler
 19. GeoGebra - Open Source program pro dynamickou geometrii; Mgr. Marie Pokorná
 20. GPS a geocaching; Mgr. Miloš Bukáček
 21. Grant Mosty - spojení tradiční a multimediální výuky výtvarné výchovy; PaedDr. Jana Jirušová
 22. Hlasovací systém ve výuce; Mgr. Tomáš Feltl
 23. Chemie s využitím ICT; Mgr. David Bílek
 24. ICT – technický prostředek zajištující moderní princip metodologie procesu osvojování učiva; prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.
 25. ICT ve výuce na základních školách; Mgr. Veronika Biskupová
 26. ICT ve výuce reálií německy mluvících zemí; Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17.listopadu 220
 27. Informačně technologický základ – maturitní zkouška; RNDr. Karel Pecka
 28. Informační portál ŠVP MU pro SŠ a ZŠ; Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D.
 29. Integrovaný školní informační systém; Mgr. Ota Benc
 30. Interaktivní řízení počítačových učeben; Roman Málik
 31. Interaktivní tabule SMART Board a dynamická geometrie Cabri - názornější výuka matematiky; RNDr. Ludmila Ciglerová
 32. Interaktivní tabule v matematice na II. Stupni; Eva Holá
 33. Katalog výukových objektů pro ZŠ a gymnázia (všeobecná část); Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
 34. Kdy a jak na projekty škol; Mgr. Radek Maca
 35. Komplet příprav Matematika na SŠ; Mgr. Roman Úlovec
 36. Konstrukce a programování strojů; Mgr. Jan Rosecký
 37. Kurz Počítače a internet v chemii pro studenty učitelských oborů na Př.F. UK; RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 38. Liberec, jak ho vidím já - GIS na našem gymnáziu; Pavel Taibr
 39. Matematika s Mathematicou; Střední škola aplikované kybernetiky; Hradec Králové
 40. Matematika s využitím interaktivní tabule; RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
 41. Mladí programátoři; Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín
 42. Moderní interaktivní výuka aneb Multimédia ve škole (AV MEDIA); Petr Borovička
 43. Moderní interaktivní výuka aneb Multimédia ve škole; Ing. Ivana Perničková
 44. Možnosti interaktivní tabule; Mgr. Jana Peřinová
 45. Možnosti využití GIS při výuce; Ing. Jan Novotný
 46. Multimediální chemie; Gymnázium a Sportovní gymnázium; Jablonec nad Nisou
 47. Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ; Mgr. Jiří Štěpán
 48. Multimediální učebnice biologie člověka pro gymnázium; Mgr. Jarmila Vítková
 49. Nakladatelství Fraus vás vítá ve světě interaktivní výuky (Nakladatelství Fraus); Mgr. Jiří Havlík
 50. Náležitosti školního webu - autoevaluační asistent; Ondřej Neumajer
 51. Newton 3 a další novinky v nabídce titulů Terasoft; Mgr. Bohumil Vošický
 52. Novinky v CABRI 3D a použití softwaru CABRI II+ a TI Interactive; Václav Petrbok
 53. Novinky ve výukovém softwaru společnosti SILCOM Multimedia; Petr Urbančík
 54. Obsahová náplň katalogu ITZ; Ing. Pavel Roubal
 55. Pasco - výuka fyziky interaktivně; Mgr. David Kunčický
 56. Počítač ve fiktivní firmě na střední škole; Mgr. Hana Hrádková
 57. Počítačová podpora projektového vyučování a mezipředmětových vztahů; Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
 58. Portál Zeměpis na internetu; Mgr. Miloš Bukáček
 59. Použití interaktivní tabule v hodinách na 1. stupni ZŠ; Mgr. Anna Nováková
 60. PowerPointová prezentace jako didaktická hra; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
 61. Práce s videokamerou a úprava materiálu v programu Studio 10 Pinnacle; Mgr. Šárka Černá
 62. Prezentace metodického portálu www.rvp.cz; Mgr. Vladimír Lacina
 63. Prezentace projektu Výukové postupy oboru Kosmetička – ročník I.–IV.; Mgr. Jaromír Juřek
 64. Prezentace výstupů projektu "Výukou multimédií k mediální výchově dětí a mládeže"; Vladimír Beran
 65. Programování Lego Mindstorms NXT; Mgr. Jan Rosecký
 66. Programovatelná LEGO stavebnice – Robolab; Mgr. Jana Pastyříková
 67. První hodiny výuky OOP podle metodiky "Design Patterns First"; Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
 68. Příprava výukových materiálů pro sportovní činnost škol v oblasti běžeckého lyžování; Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 69. Senzory, počítačová rozhraní a mikropočítače ve výuce přírodovědných předmětů; Mgr. Vlastimil Omasta
 70. SGP Baltie 4 C# - přizpůsobení pro každou školu; Ing. Bohumír Soukup
 71. Správa a bezpečnost koncových stanic HP; Martin Panák
 72. Studium ICT koordinátorů (metodiků); Mgr. Roman Úlovec
 73. Škola v projektu, projekt ve škole; Mgr. Radek Maca
 74. Třídíme a organizujeme digitální fotografie; Ing. Jiří Sumbal
 75. Tutoriály pro výuku práce s ICT a zejména počítačem; Mgr. Radim Polášek
 76. Tvorba animovaných návodů pro výuku práce se software a počítačem; Mgr. Radim Polášek
 77. Tvorba interaktivních cvičení "na míru" pro učitele CJA v programu Quizstar; Ing. Jitka Malcová
 78. Tvoříme kreslený film - pracovní dílna pro rodiče a veřejnost; Vladimír Beran
 79. Ucelené řešení interaktivní výuky (Dosli); Petr Slípek
 80. Ucelené řešení interaktivní výuky II; Petr Slípek
 81. Učebna přírodovědných předmětů plná inspirace; Mgr. Daniel Preisler
 82. Užitečné chemické programy nejen pro zpestření výuky; Mgr. Tomáš Feltl
 83. Virtuální laboratoř VLab - příprava na chemické laboratorní cvičení; Mgr. Tomáš Feltl
 84. Vlastní výukový program v Game Maker; Mgr. Petr Naske
 85. Vliv interaktivní tabule na efektivní vyučování v přírodopise - (poznatky z první fáze výzkumu); Mgr. Pavel Vávra
 86. Vybrané kapitoly středoškolské matematiky s využitím ICT, zejména interaktivní tabule; Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20
 87. Výuka ekologie na střední škole; Mgr. Ivana Eliášová
 88. Výuka fyziky s interaktivní tabulí; Základní škola a Mateřská škola; Litvínov – Janov
 89. Výuka jazyků s využitím elektronických slovníků; Mgr. Jiří Havlík
 90. Výuka předmětu aplikace výpočetní techniky v technickém lyceu; Střední průmyslová škola Uherské Hradiště
 91. Využití ICT ve výuce dějepisu na základní škole; Ivana Přichystalová
 92. Využití ICT ve výuce zoologie a souvisejících témat; Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
 93. Využití interaktivní tabule v hodinách fyziky a chemie; Mgr. Tomáš Hušek
 94. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka; Mgr. Ludmila Malá
 95. Využití interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů; Mgr. Danuše Ulčíková
 96. Využití interaktivní techniky v hodinách dějepisu; Mgr. Pavel Peňáz
 97. Využití interaktivních pomůcek ve výuce; Petr Slípek
 98. Využití mikroskopických snímků ve výuce biologie na ZŠ; RNDr. Lenka Pítrová
 99. Využití počítače Apple ve školství; Mgr. Petr Horáček
 100. Využití počítače Apple ve školství; Mgr. Petr Horáček
 101. Využití technologie virtuálních počítačů ve výuce; Mgr. Petr Šima
 102. Využití technologie virtuálních počítačů ve výuce; Mgr. Petr Šima
 103. Zadávání a vyhodnocování úkolů při výuce OOP; Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
 104. Zeměpis – moderní pojetí zeměpisu s využitím interaktivní tabule; Mgr. Jiří Havlík
 105. Zkvalitnění výuky anglického a českého jazyka pomocí programů pro interaktivní tabuli; Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13
 106. Žák a sociálně patologické jevy v kontextu střední školy; Střední odborná škola Uherský Brod
 107. Živé srovnání dostupných technologií 3LCD a DLP u projekční techniky; Marcel Divín