Informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů v souvislosti s účinností nařízení GDPR informuje subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou zpracovávány v souvislosti s vytvořením uživatelského profilu na webu konference Počítač ve škole (www.pocitacveskole.cz).

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Miloš Okurka, tel. 566 585 055, e-mail: okurka@gynome.cz.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID zb2t4ja, emailem na adrese bukacek@gynome.cz nebo poštou na adrese Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze správcem a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Přehled zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení (povinný),
 • e-mail (povinný)
 • profilová fotografie (volitelný)
 • datum narození (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • soukromý telefon (povinný pro rezervaci ubytování)
 • trvalé bydliště (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • místo narození (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • rodné číslo (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • zdravotní pojišťovna (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • číslo bankovního účtu (povinný pro přednášející – vystavení DPP)
 • audiovizuální záznam vystoupení (přednášky/workshopu)

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro:

 • komunikaci organizátorů s účastníky konference
 • zobrazení jména, příjmení a profilové fotografie v seznamu registrovaných účastníků na webu konference
 • uvedení jména a příjmení v anotacích přednášek, workshopů na webu konference
 • uvedení jména a příjmení u příspěvků v elektronickém sborníku konference
 • vystavení dohody o provedení práce (DPP) a s tím související agendou u přednášejících
 • prezentaci audiovizuálních záznamů vystoupení na webových stránkách a sociálních sítích konference
 • zobrazení jména a příjmení v seznamu rezervací ubytování na webu konference (v případě požadavku na rezervaci ubytování)
 • soukromý telefon pro zaslání informační SMS od ubytovatele (v případě požadavku na rezervaci ubytování)

Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu maximálně 15 let.