Příspěvky: Počítač ve škole 2020

Název Typ
Bádáme - Přírodní vědy s iPadem workshop
Základy programování s Ozoboty (bez barevných fix!) – živě a prakticky workshop
3D tisk a podpora polytechnické výuky a podnikavosti přednáška
3D tisk při výuce chemie? workshop
3D tisk ve škole workshop
3D tisk ve školních projektech přednáška
Aktivní STEM výuka pomocí IoT projektů HARDWARIO firemní přednáška
Animace ve výuce cizích jazyků workshop
Apple Třída - jak efektivně ovládat žákovské tablety při výuce workshop
AR výuka workshop
Bádáme s robotem Sphero workshop
Because the daily news are not enough to know about the world aneb Náš svět v datech přednáška
Bezpečnost především. A pro ajťáky dvojnásob firemní přednáška
Bezpečnost sítě a počítačových učeben na školách - přednášející Ing. Petr Nepustil firemní přednáška
Blokové programování ve výuce nejen matematiky workshop
Chytrá města nejsou jen o technologiích přednáška
Co se skrývá na Půdě? přednáška
Datová Lhota: Animovaný seriál pro děti z 1. stupně o fungování počítačů a internetu přednáška
Diagnostická laboratoř čtení ReadLab firemní přednáška
Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci workshop
Digitální vize školy aneb příklady z DigiKoalice inspirují přednáška
Distanční výuka a novinky v Teams firemní workshop
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA JAKO CENTRUM DISTANČNÍ VÝUKY firemní workshop
eStánky - prostor pro diskuzi s vystavovateli firemní workshop
FabLab Experience, digitální dílna na kolech přednáška
FabLab Experience, digitální dílna na kolech přednáška
G Suite pro vzdělávání jako platforma pro hybridní a distanční výuku přednáška
Hrajeme si s jazykovými korpusy nejen při výuce češtiny workshop
Internet věcí (IoT) nejen ve výuce workshop
Jak motivovat studenty a zapojit je do chodu školy? (prezentuje Radko Sáblík a studenti) přednáška