Základy programování s Ozoboty (bez barevných fix!) – živě a prakticky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Na workshopu Vás seznámím s Ozoboty a jejich vývojovým prostředím OzoBlockly, které jsou jedním z nejnázornějších pomůcek pro pochopení základních principů programování. Těmito principy, se kterými neustále operují i profesionální programátoři, jsou posloupnosti příkazů, cykly, podmínky, práce s proměnnými a práce s funkcemi. Na jednoduchých drahách (bez barevných kódů či jejich vybarvování) Vás naučím postupně použít každý z těchto principů a následně i jejich kombinaci. Vedle praktických rad a doporučení, jak učit programování s Ozoboty, si z workshopu odnesete i přístup do online výukových materiálů k dané problematice.

Potřebné pomůcky budete mít na workshopu k dispozici k zapůjčení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast