Počítač ve škole 2006

Hlavní téma

Projekty SIPVZ

Interaktivní tabule – hit moderní školy

Program

 • Program konference Počítač ve škole 2006 (PDF)

Sborníky

Seznam všech konferenčních příspěvků

 1. Animované interaktivní vývojové diagramy; Ing. Durdilová Ivana
 2. Aplikace výukového programu Altíkův slovník do vyučovacího procesu žáků s kombinovaným postižením; Soukromá speciální škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna
 3. Audiovizuální technika pro moderní interaktivní výuku (AV MEDIA, a.s.); Bc. Vladimír Kalina
 4. Baltík 4 .NET - moderní nástroj pro výuku programování ve 3D; Ing. Soukup Bohumír
 5. Baltík 4 .NET Professional; Ing. Soukup Bohumír
 6. Bezúdržbová počítačová učebna; Málik Roman
 7. Botanický katalog; Gymnázium a SPgŠ Čáslav
 8. Dějepis s interaktivní tabulí; Mgr. Aleš Kříž
 9. Digitálna učebnica fyziky; PaedDr. Beňuška Jozef
 10. Digitálna učebnica fyziky; PaedDr. Beňuška Jozef
 11. doSystem – EduBase: Tvorba, sestavení, tisk a využití výukových materiálů na počítači; Bc. Slípek Petr
 12. Duha - fyzikální projekt s využitím Cabri Geometrie a Internetu; Mgr. Musílek Michal
 13. E-learning na ZŠ a SŠ; Mgr. Úlovec Roman
 14. Elektronické cukrářství – kompletní výukový průvodce; Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání České Budějovice
 15. Globální polohové systémy pro každého; Mgr. Pechanec Vilém, Ph.D.
 16. HP portál pro školy; Merhaut Daniel
 17. Hudební výchova interaktivně; Mgr. Preisler Daniel
 18. Chemie v projektu E-Matiční; Mgr. Adamus Tomáš, Ph.D.; Mgr. Veřmiřovský Jan
 19. Implementace geografického informačního systému ArcView a navigačního systému GPS do výuky zeměpisu na gymnáziu; Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
 20. Interaktivní Evropa – děti pro děti; Základní škola Kopřivnice
 21. Interaktivní tabule – nový prvek v učebním procesu; Mgr. Kachlíková Ladislava; Mgr. Solařová Zuzana
 22. Interaktivní tabule a matematika; Mgr. Fiedlerová Magdaléna
 23. Interaktivní tabule a problematika autorských práv; Mgr. Hubatka Miloslav
 24. Interaktivní tabule ACTIVboard - základní filosofie výuky, výukové možnosti, hlavní vlastnosti (PROFIMEDIA s. r. o.); Ing. Pavel Borovička
 25. Interaktivní tabule doplněná o hlasovací systém ACTIVote; Ing. Pavel Borovička
 26. Interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků; Ing. Kaucká Petra
 27. Interaktivní tabule ve výuce elementaristiky; Mgr. Černá Kateřina
 28. Interaktivní tabule, interaktivní tabletový displej; Mgr. Zatloukalová Daniela
 29. Interaktivní výuka německého jazyka; Mgr. Eva Řádková
 30. Jak dál s Jednotou školských informatiků; Ing. Suchánková Lenka
 31. Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích – 2. část (dokončení výukového programu); Střední zdravotnická škola Hradec Králové
 32. LEGO stavebnice MindStorms for Schools a program Robolab; Mgr. Pastyříková Jana
 33. Lišejníky a mechorosty okolí Mariánských Lázní; Mgr. Pelc Miloslav
 34. Literate Programming na střední škole; Mgr. Kašpárek Ladislav
 35. MandrivaEdu - nová linuxová distribuce pro školy; Mgr. Krejčí Jaroslav
 36. Mapservery ve školní výuce; Mgr. Taibr Pavel
 37. Matematický seminář v maturitním ročníku gymnázia s využitím počítače; Mgr. Zemek Václav
 38. Měkkýši; Gymnázium Blovice
 39. Metodický portál www.rvp.cz; Mgr. Hálek Vítězslav
 40. Moderní interaktivní výuka; Ing. Perničková Ivana
 41. Nové možnosti pro všechny aneb animace a interaktivita ve výuce prostřednictvím www; Mgr. Šamánek Petr
 42. Novinky společnosti Silcom Multimedia – DIDAKTA; Urbančík Petr
 43. Novinky v nabídce výukových titulů Terasoft; Mgr. Vošický Bohumil
 44. Počítačová grafika ve výuce „nepočítačových“ předmětů; Ing. Sumbal Jiří
 45. Podpora výuky práce s ICT a software; Mgr. Polášek Radim
 46. Podpora výuky přírodovědných předmětů biologie a zeměpisu pomocí informačních technologií; Gymnázium Brno
 47. Pomáháme lépe učit; Podařil Petr
 48. Pomáháme lépe učit; Podařil Petr
 49. Portál ve škole jeho perspektivy v nejbližším období; Ing. Hausner Milan
 50. Použití ICT pro proces osvojování chemického učiva; prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.
 51. Použití multimédií při výuce hudební výchovy; Mgr. Taufer Jiří, Ph.D.
 52. Produktová nabídka Hewlett-packard; Kout Martin
 53. Projekt Pracovní listy pro žáky s postižením zraku; Mgr. Pečenková Anna
 54. Projekt Young Developers a moderná výuka programovania na ZŠ a SŠ; Mgr. Hlavatá Eva
 55. Prvních několik lekcí objektově orientovaného programování; Ing. Pecinovský Rudolf, CSc.
 56. RoboLab ve výuce fyziky; Gymnázium Jeseník
 57. Řešení pro školství (Microsoft); Zima Lukáš
 58. SIPVZ Modul P - Zeměpis a ICT; Mgr. Taibr Pavel
 59. Software Cabri II plus,Cabri 3D a TI Interactive; Petrbok Václav
 60. Současné trendy v metodice výuky programování; Ing. Pecinovský Rudolf, CSc.
 61. Spolupráce programu EduBase 2.0 s internetovým rozhraním EduBase Web a interaktivní tabulí ONfinity – nejlevnějším řešením pro vybudování interaktivní učebny; Bc. Slípek Petr
 62. Školní Internetový Informační Portál; Základní škola Liberec
 63. Tell me More - konverzace s počítačem!; Fiala Marek
 64. Tell me More - konverzace s počítačem!; Fiala Marek
 65. Turistická GPS v praxi; Mgr. Pechanec Vilém, Ph.D.
 66. Tvorba učebních osnov vyučovacího předmětu ze vzdělávacího oboru ICT; PhDr. Jonák Zdeněk
 67. Učebna s tenkými klienty ve výuce informatiky; Mgr. Šimák Miroslav
 68. Ukázka užití elektronické sbírky příkladů na využití počítače ve fyzice na SŠ pří výkladů atomového spektra; Mgr. Cahová Alena
 69. Úvod do analytické geometrie – vektory; Mgr. Dvořáková Kateřina
 70. Užití programu Cabri 3D k demonstraci prostorových vztahů a rozvíjení prostorové představivosti; RNDr. Gergelitsová Šárka
 71. Výučba programovania v prostredí Baltík 4 .NET; Mgr. Hlavatá Eva
 72. Výuka algoritmizace za použití animovaných interaktivních vývojových diagramů; Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha
 73. Výukou multimédií k mediální výchově dětí a mládeže; Beran Vladimír
 74. Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ a pro Speciální školy; Urbančík Petr
 75. Využití a tvorba výukového software a informačních zdrojů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět; Základní škola Lukavice
 76. Využití interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ; Mgr. Nováková Anna
 77. Využití interaktivní tabule ONfinity při práci s programem doSystem – EduBase; Bc. Slípek Petr
 78. Využití interaktivní tabule při práci ve fyzikální, chemické či biologické laboratoři; Ing. Pavel Borovička
 79. Využití metod dálkového průzkumu Země ve výuce zeměpisu; Mgr. Keprtová Kateřina
 80. Využití multimediální techniky na ZŠ při přípravě na výuku a výuce samotné; Mgr. Štěpán Jiří
 81. Využití počítače ke studiu pohybů kolem nás; Mgr. Morbacher Jaroslav
 82. Využití počítačové grafiky ve škole; Ing. Sumbal Jiří
 83. Využití systému Robolab ve výuce informatiky na ZŠ; Základní škola Žďár nad Sázavou
 84. Využití výpočetní techniky ve výuce tématu „Mechanické kmitání a vlnění“; Mgr. Procházková Martina
 85. Zeměpis Chebska; Gymnázium Cheb
 86. Zkušenosti s využíváním dotykové tabule Smart Board ve výuce českého jazyka; PhDr. Mašláňová Alena
 87. Zkušenosti se zapojením e-learningu při výuce německého jazyka na SŠ a ZŠ; Mgr. Úlovcová Jaroslava