Počítač ve škole 2012

Hlavní témata

Filmová a audiovizuální výchova

Mobilní zařízení ve výuce

ICT ve výuce jazyků

Program

 • Program konference Počítač ve škole 2012 (PDF)

Sborníky

Fotogalerie

Seznam všech konferenčních příspěvků

 1. Akademie geoinformačních dovedností; správce obsahu
 2. Algoritmizace a KSP; Radim Cajzl, Tomáš Maleček, Karel Tesař
 3. Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; Václava Petrgálová
 4. ČMIS Multiuživatelská pracoviště v praxi - MultiPoint; Radek Hanč
 5. ČMIS Počítačová učebna = chytrá investice; Radek Hanč
 6. Co je to převrácená třída; Bořivoj Brdička
 7. Co přinesl projekt Moderní metody?; Libuše Souradová, Věra Poláková, Eduard Macků
 8. Co se najde v archivech? Využívání internetového archivu veřejnoprávní televize ve výuce.; Ondřej Balík
 9. Digitální fotografie jako součást širšího vzdělávacího základu na škole a náplň nového modulu ECDL; Jaromír Krejčí
 10. Distribuované výpočty ve škole aneb Školní počítače pomáhají vědě; Josef Haba
 11. Dovednosti absolventů SŠ v textovém editoru; Jan Berki, Jindra Drábková
 12. DUMy v přírodovědných předmětech z vlastních zdrojů; správce obsahu
 13. Dynamický graf kvadratické funkce v programu GeoGebra; Jan Rosecký
 14. EduBase a DoTest - novinky roku 2012; Petr Slípek
 15. EduRibbon.cz - Tvorba interaktivních prezentací; Petr Slípek
 16. Elektronické učebnice – využití na střední odborné škole a učilišti; Jiří Sumbal
 17. Elementární praktická cvičení pro výuku předmětu Filmová/audiovizuální výchova; správce obsahu
 18. ENVIGAME; Helena Schalková
 19. Experimentem k poznání; Tomáš Feltl
 20. Firma VMS VISION a její interaktivní sestavy ekoTAB®; Libor Kožoušek
 21. Flash hry nejsou jen ztráta času - jak vyzrát na úvod do programování v RVP G? ; Pavel Vlach
 22. Found footage jako výukové téma mediální výchovy; Martin Vonášek
 23. G-learning není černobílý; Štěpánka Baierlová, Alena Marková, Kristina Volná, Ladislav Fedor
 24. GeoGebra – výkonný pomocník pro matematiku a fyziku; Jan Rosecký
 25. Google Docs – skvělý způsob podpory výuky jazyků; správce obsahu
 26. Google Earth v regionální geografii; Gabriela Petříková
 27. Help for English, angličtina na internetu zdarma; správce obsahu
 28. Hot Potatoes pro vaření vlastních výukových materiálů; správce obsahu
 29. Interaktivní testy snadno a rychle; Oldřich Sedláček
 30. Interaktivní výukové plakáty; Petra Vaňková
 31. Internet je plný geografických dat; Vladimír Herber
 32. Jak iPad šetří čas učitelům; Martin Baroš
 33. Jak naplánovat výuku (nejen jazyků), ve které budou žáci pracovat s ICT; Daniela Růžičková
 34. Jak se daří ICT ve školách; Ondřej Neumajer
 35. Jak vzniká didaktický test v informatice; Daniel LessnerPetr Naske
 36. Jednota školských informatiků v roce 2012; Petr NaskeAlena Mašláňová
 37. Kompetence řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole; Radek Maca
 38. Koncepce a metodika vzdělávacího obsahu doplňkového předmětu Filmová/audiovizuální výchova; správce obsahu
 39. Luminace HDR – jak na HDR fotografie zdarma a multiplatformě; Tomáš Feltl
 40. M-learning - využití mobilních technologií ve výuce; Petr Svoboda
 41. Maturita z informatiky 2013; správce obsahu
 42. Mediální výchova jako samostatný předmět na střední škole; Martin Vonášek
 43. Metodický portál RVP.CZ pomáhá (nejen) učitelům jazyků; Pavlína Hublová
 44. Microsoft není jen Windows a Office; Jaroslav Šindler
 45. Mobility aneb vytvořte se žáky dobře fungující město; Miloš Bukáček
 46. Moderní učitel se interaktivních a multimediálních technologií nebojí; Martin Klečka, Michal Wendl
 47. Moderními metodami k rozvoji klíčových kompetencí; Libuše Souradová
 48. MOLAPP = Mobilní laboratoř přírodovědných předmětů; Miroslav Kubera
 49. Moodle 2: skupiny a seskupení; Libuše Souradová
 50. Multimédia a zpracování zvuku při výuce informatiky; Tomáš Feltl
 51. NEC - 3D technologie pro každého; Libor Kožoušek
 52. Opravdová měření v matematice? Proč ne!; Miroslav Kubera, Štěpánka Baierlová
 53. Osobní kompetenční portfolio; Radek Maca
 54. Paleta softwarových nástrojů učitele cizích jazyků; Blanka Kozáková
 55. PC a klasická loutková animace; správce obsahu
 56. Plošné ICT vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji - skutečně se moderní učitel interaktivních a multimediálních technologií nebojí?; Pavel Vlach, Zdeněk Pech
 57. Pomocník pro výuku geometrie; Šárka Gergelitsová
 58. Pozvání do "filmové laboratoře" na praktické natáčení; Vladimír Beran
 59. Práce s produkty eBeam; Anežka Pospíšilová
 60. Pracujeme s portálem Počítač ve škole - praktické ukázky využití jednotlivých modulů; Miloš Bukáček
 61. Praktické použití aplikace iPad škola; Martin Baroš
 62. Praktické využití iPadů ve výuce; Martin Baroš
 63. Představení moderní vyučovací hodiny ITveSkole.cz; Libor Kožoušek
 64. Představení společnosti Consulta a její nabídky pro školy; Anežka Pospíšilová
 65. Proč se vlastně na gymnáziu učit o algoritmech?; Daniel Lessner
 66. Projekt Učení bez překážek; Jiří Štěpán
 67. Reálie online - výukové programy pro ruský a německý jazyk; Václava Petrgálová
 68. Sada kurzů pro podporu ČJ, AJ, NJ, FJ, M, F, Ch, B, ZSV, D a G; Jaroslava Úlovcová, Roman Úlovec
 69. Školní filmová tvorba jako "umělecká laboratoř"; Vladimír Beran
 70. Školský portál Karlovarského kraje; Jaroslava Úlovcová, Roman Úlovec
 71. Smartphone jako brána k historickým souvislostem - projekt Skrytá historie; správce obsahu
 72. Stavebnice Lego Mindstorms NXT = nové možnosti ve výuce informatiky; Štěpánka Baierlová, Jan Preclík
 73. Tablety a čtečky elektronických knih - první zkušenosti; Ondřej Neumajer
 74. Testování jako součást výuky; Dušan Slovák
 75. Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice; Jiří Sumbal
 76. Ukázka "filmové laboratoře" - Kouzelník; Vladimír Beran
 77. Voki.com – vytvořte mluvící postavičky online a nechte je promluvit v hodinách cizího jazyka; Daniela Růžičková
 78. Výuka cizích jazyků je zábava; Kristina Volná, Alena Marková
 79. Výuka programování na gymnáziu?; Tomáš Feltl
 80. Výukový online program Reálie Ruska; Václava Petrgálová
 81. Využití programu MuseScore ve výuce Hudební výchovy; Ondřej Balík
 82. Využitie základných aplikácii a hier v kolaboratívnom interaktívnom vyučovaní s podporou interaktívneho systému SPSPI (www.spspi.eu).; Peter Sitáš
 83. Webové stránky pro školní projekty zdarma – Webnode pro školy; Olga Prokopová
 84. Wintermute Engine – tvorba počítačových her i vzdělávacího obsahu; Michal Wendl
 85. Začíná hodina, vyndejte si mobilní telefony; Miloš Bukáček
 86. Ze života DUMy.cz; Libor Kožoušek
 87. Zkušenosti s financováním školního vybavení z fondů EU; Radek Hanč
 88. Zoner Photo Studio – zpracování fotografií a digitální archiv - ukázka Metodického odpoledne; Jiří Černohorský