DOTYKOVÁ OBRAZOVKA JAKO CENTRUM DISTANČNÍ VÝUKY

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků. Budeme mít přitom na paměti, že ne všichni žáci musí být přítomni ve třídě!  Ukážeme si, jak s pomocí dotykové obrazovky, vhodné kamery a software učit tak, jak jste zvyklí, a přitom do výuky zapojit i děti, které nemohou momentálně do školy přijít. Přijďte a uvidíte, že na tom není nic složitého, a že se dá výuka realizovat bez ohledu na to, zdali máte před sebou plnou třídu nebo jen její část či dokonce prázdné lavice.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast