Jak motivovat studenty a zapojit je do chodu školy? (prezentuje Radko Sáblík a studenti)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Aktivní studenti na Smíchovské SPŠ mají možnost ovlivňovat dění na škole, u kulatých stolů spolu s učiteli a absolventy tvořit vize školy, zastupovat školu v jednání se sociálními partnery v České republice i v zahraničí. Také mohou vytvářet své projekty, sestavovat si k tomu týmy, ty vést. Nebo zakládat při škole Startupy. Na Smíchovské SPŠ vzniklo například vývojářské Studio 301 a vývojářské Studio 301 s.r.o, ale také vlastní Mediální dům Preslova, který mimo jiné spolupracuje s MŠMT na propagaci Strategie 2030+.
Účastníci přednášky a následné diskuse se budou moci seznámit, jak ředitel Smíchovské SPŠ oslovuje studenty, jak s nimi spolupracuje a jak mnozí z nich „zapomenou ze školy odejít“ a stanou se spolupracujícími absolventy. Diskusi bude přítomný nejen ředitel školy, ale i jeho studenti, bude tedy možné si vyslechnout jejich názory, polemizovat s nimi, položit jim dotazy.

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík a studenti, Smíchovská střední průmyslová škola

Stupeň školy

Vzdělávací oblast