Digitální vize školy aneb příklady z DigiKoalice inspirují

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V této přednášce představíme aktuální dění v členské základně DigiKoalice, která sdružuje firemní i neziskové organizace  (200 členů) a nabízí prostor pro výměnu zkušeností a spolupráci různých aktérů na zlepšování prostředí škol pro digitální vzdělávání. Navštivte www.digikoalice.cz a FB DigiKoalice školám pro detaily k workshopu. Platformu DigiKoalice spravuje MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR. Rok 2020 je v DigiKoalici ve znamení poradních skupin na digitální infrastrukturu škol a spolupráce v mapování aktivit zaměřených na preventivní programy pro dětí a žáky v oblasti rizikového chování v kyberprostoru.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast