Internet věcí (IoT) nejen ve výuce

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

O internetu věcí se mluví stále více a zkratku IoT  (z angličtiny Internet of Things) můžeme potkávat na nejrůznějších „místech“. Také ve školství se zkratka IoT začíná objevovat v souvislosti s výukou, často v rámci konceptu STEM/STEAM. Z pohledu výuky může být zajímavé a přínosné už jen základní seznámení se a otestování, jak „celé to“ IoT může fungovat. Následně se pak vynoří řada možností, jak IoT zapojit do konkrétních výukových projektů žáků a studentů, ať už v klasickém podání jednotlivých předmětů, či v rámci STEM.
Možností, jak s IoT začít, je celá řada. K dispozici jsou nejrůznější kity a sady, často včetně výukových materiálů a různých příkladů. Také cenové rozpětí je hodně různorodé. My se v rámci workshopu zaměříme na levné řešení postavené na modulu s mikrokontrolérem ESP8266. Toto univerzální řešení je vhodné především pro úvodní seznámení a jednoduché aplikace. Velkou výhodou je, že díky nízké ceně a veké komunitě uživatelů je toto řešení dostupné pro každého, kdo si chce s IoT „pohrát“ a je jedno, zda se jedná o žáka nebo učitele.

Aktualizace: Vzhledem k přechodu na online variantu konference půjde v případě tohoto příspěvku spíše o přednášku s praktickými ukázkami (krok za krokem). Pokud byste chtěli ukázky samostatně zkoušet, budete potřebovat IoT ESP8266 kit a na svém počítači nainstalované: Ovladač pro CH340 (instrukce), Arduino IDE a následně přes Boards Manager nainstalované ESP8266 Community. A do třetice v Library Manegeru přidat knihovny Blynk (by Volodymyr Shymanskyy). Postup v Boards Manageru a Library Manegeru bude demnostrován i v rámci vystoupení.

Instrukce BYOD
V rámci workshopu budete využívat také vlastní zařízení s aplikací BLYNK (aplikace je dostupná pro: Android OS version 4.2+ a iOS version 9+). Prosíme, pokud budete demonstrované postupy ihned sami testovat, instalujte si aplikaci BLYNK předem (https://apps.apple.com/us/app/blynk-iot-for-arduino-esp32/id808760481, https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk) a vytvořte si svůj účet pod aplikací BLYNK (pozor, ověření je přes email).

Stupeň školy

Vzdělávací oblast