Diagnostická laboratoř čtení ReadLab

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V kvalitě čtenářského výkonu a čtenářské gramotnosti existují mezi žáky významné rozdíly. Je to dáno dobou, která je charakteristická digitalizací a preferováním komunikace po síti před komunikací face to face.Při efektivní výuce čtení je zapotřebí hodnotit jak jeho průběh, tak úroveň zvládnutí čtenářské techniky, tzn. čtenářský výkon žáka.  Vzhledem k tomu, že i v mezinárodních výzkumech je za nedělitelnou složku čtenářských dovedností pokládáno žákovo porozumění čtenému textu, ověřujeme tuto dovednost i v naší výzkumné laboratoři.  Žákům dáme k dispozici text, který si mají přečíst, a poté odpovědět na otázky, které se k němu vztahují. Otázky jsou dvouúrovňové, tzn. jednodušší – odpověď na ně lze najít jednoduše v textu, a složitější – odpovědět dokáže žák pouze v případě, že textu porozuměl.

Laboratoř pracuje v libovolném grafickém rozlišení, ideální je však využití Full HD. Sestava je buďto přenosná (s notebookem) nebo stacionární (s PC). V případě stacionární je vhodné použít dva monitory s jedním eyetrackerem. Přenosná varianta funguje v kombinaci notebook a monitor s eyetrackerem. Pro zvukový záznam lze využít libovolný mikrofon.

Společnost Slamka Consulting, s.r.o. je schopna dodat kompletní laboratoř včetně sw a hw vybavení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast