Bádáme - Přírodní vědy s iPadem

Typ příspěvku

Abstrakt

Aktualizovaná verze anotace:

Workshop je určen převážně pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ se zaměřením na přírodovědné předměty. Ukážeme si, jak pracovat s přídavnými zařízeními k iPadu. Můžete se těšit na aplikace, které měří například hlasitost, délku nebo tlak. 

 

Původní verze anotace:

Workshop je určen převážně pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ se zaměřením na přírodovědné předměty. Budou pro vás připravena různá stanoviště, na kterých si budete moci vyzkoušet různé pomůcky propojené s iPadem a využitelné v přírodních vědách na základní škole. Můžete se těšit na různá přídavná zařízení, ozoboty, čidla a další pomůcky pro výuku přírodopisu, fyziky, chemie a další. Na workshop není třeba brát vlastní zařízení (můžete), budeme disponovat iPady naší školy. Přijďte se inspirovat. 


 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast