Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Gramotnosti.PRO
Abstrakt

Hledáte inspiraci do hodin, při kterých Vaši žáci využijí své mobily, internet a další diogitální technologie pro řešení problémů, komunikaci a sdílení? Představíme Vám přehled zdrojů pro přípravu hodin na prvním a druhém stupni ZŠ, kterou se nám podařilo posbírat pro Metodický portál RVP.CZ. Zájemci dostanou také informaci o kampani hledající autory krátkých inspirativních článků pro Metodický portál v rámci kampaně Gramotnosti pro život - Učíme v souvislostech. Na workshopu si ukážeme praktické nástroje k vyhledávání digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku, jak je rychle najít, třídit a přidat k nim hodnocení pro jiné učitele. Přijďte se navzájem inspirovat a nabídnout ostatním, s čím se Vám dobře učí.

Instrukce BYOD
Pokud účastník bude míst své zařízení, je to výhoda. Stačí internetový prohlížeč, předem je vhodné se registrovat na Metodickém portálu www.rvp.cz

Stupeň školy

Vzdělávací oblast