3D tisk při výuce chemie?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Při výuce nám dnes pomáhá celá řada digitálních technologií. Jednou technologií s velkým potenciálem je 3D tisk. Díky 3D tisku můžeme žáků přiblížit celou řadu těžko představitelných věcí, a to napříč předměty. Také v chemii se nám nabízí výhody 3D tisku a 3D tištěných výukových pomůcek. V rámci tohoto workshopu budete mít možnost seznámit se s několika konkrétními příklady, jak může učitel 3D tisk v chemii uchopit. V roli žáků si sami vyzkoušíte, jak může vypadat výuka některých chemických témat, která bývají problematická nejen na „představivost“ žáků. A jako bonus si každý účastník odnese nějakou tu 3D tištěnou chemickou pomůcku!

Stupeň školy

Vzdělávací oblast