eStánky - prostor pro diskuzi s vystavovateli

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Tradiční součástí konference Počítač ve škole jsou stánky vystavovatelů. I letos jsme pro vás připravili možnost setkat se se zástupci firem, diskutovat s nimi o vašich požadavcích, nechat si poradit s vašimi problémy...

Každý vystavovatel má vytvořenou samostatnou virtuální místnost - eStánek, jejich přehled a linky na jednotlivé místnosti najdete na webu konference.

Pro návštěvu eStánků je rezervován čas v pátek 18. 9. 2020 od 12 do 13 hodin.

Další firemní novinky a nabídky najdete také v konferenčních materiálech, které jste obdrželi poštou.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast