Because the daily news are not enough to know about the world aneb Náš svět v datech

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Počet lidí žijících v extrémní chudobě klesl z téměř 2 miliard v roce 1990 na 0,7 miliardy v roce 2015. V tomto 25letém období nevyšel v žádných novinách na světě článek s titulkem „Počet lidí v extrémní chudobě od včerejška poklesl o 137 000“. A to i přesto, že v průměru by to byl přesný nadpis každého dne během těchto 25 let.

Pokud chceme přispět k lepší budoucnosti, musíte znát problémy, kterým svět čelí. Abychom těmto problémům porozuměli, denní zprávy nestačí. Zpravodajská média se zaměřují na události. Kritériem, podle kterého zprávy vybírají, je, zda jsou nové. Avšak kritériem, na které bychom měli, nejen ve škole, mnohem více zaměřit naši pozornost, je, zda je to důležité.

Abychom porozuměli problémům dnešního světa, potřebujeme data zpřístupněná na srozumitelné a veřejné platformě. To umožňuje každému vidět stav dnešního světa a sledovat, kde děláme pokrok a kde zaostáváme. Web Náš svět v datech, který si na přednášce představíme, má tento cíl. Prostřednictvím interaktivních vizualizací ukazuje, jak se svět změnil; z komentářů k těmto vizualizacím pak můžeme pochopit proč.

Tak si vychutnejte dobrou kávu a přitom si prohlédněte animovanou mapu její produkce od 60. let 20. století do současnosti z pohledu celého světa i jednotlivých kontinentů. Porovnejte absolutní i relativní změnu v její produkci v jednotlivých státech za uvedené období nebo v interaktivní mapě zjistěte, kdo je největším producentem kávy. A pro ty z vás, kteří kávu nemusí, nabízí web Náš svět v datech dalších 300 témat zpracovaných do 3 000 grafů. Všechny jsou volně přístupné, aktuální a spravovány vědeckou komunitou, kterou zastřešuje University of Oxford.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast