Centrum robotiky - továrna na sny nebo na roboty? (PVS7)

Typ příspěvku

Abstrakt

Centrum robotiky v Plzni …továrna na programátory nebo místo, které žákům, učitelům a rodičům přináší radost? Jak takové místo vzniklo? Věřte nebo ne, na začátku byl jeden člověk, který si rád plní své sny. A jedním z jeho snů bylo vzdělávat děti v oblasti programování, robotiky, elektroniky, atd. Dnes Centrum robotiky nabízí volnočasové aktivity v podobě kroužků, příměstských táborů a dnů pro veřejnost. Další naší aktivitou je podpora plzeňských mateřských a základních škol ve smysluplném zavádění digitálních technologií do výuky. V letošním roce je nám pět let, prošli jsme určitým vývojem, něco se nám povedlo víc a něco méně. A o tom bude naše povídání …o našich zkušenostech.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast