Obrysy budoucnosti: Medialita jako cesta k horizontální transformaci školství

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

My jsme svět (We are the world)
Abstrakt

Většina příspěvků na této konferenci uvažuje o počítačových a mediálních technologiích jako o nástroji, který pomáhá zefektivnit fungování uvnitř školy, ať už v oblasti didaktických metod nebo v oblasti organizace. Je to dáno tím, že školy většinou stále fungují jako do sebe uzavřené jednotky, které jsou napojeny na vzdělávací systém převážně vertikálně - skrze učebnice, rámcové vzdělávací programy, jednotné přijímací zkoušky a maturity apod. Horizontální propojení chybí. Školy jen málo spolupracují mezi sebou, v rozporu s logikou dnešního globálního a mediálně propojeného světa. Přitom právě zde se otevírá široká paleta dosud neobjevených možností, které mohou vést k zásadní transformaci (nejenom českého) školství. 

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast