Vane vítr, rozviňme plachty! (PVS4)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Prý se díky technologiím rychle mění svět a škola na to není schopna reagovat. Prý změna je setrvalý stav a proto nemá cenu upínat se k čemukoli, co je ve školství tradiční či konzervativní (rozuměj "zkostnatělé"). Prý nastává konec "pruským kadetkám", neboť technologie jasně ukazují nesmyslnost pamětnému učení (rozuměj "biflování"). Zamyšlení nad obsahem a pravdivostí rozšířeného klišé. Splnila se vize digitalizace školního prostředí pro rok 2020? Co až doteď způsobila? Co přinese další změna RVP?

Stupeň školy

Vzdělávací oblast