Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V Brně se buduje sedmi podlažní Simulační centrum (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovi univerzity. SIMU poskytne  budoucím lékařům rozvinuté praktické dovednosti již během studia Lékařské fakulty oborů Všeobecné a Zubní lékařství. Budova SIMU bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, jednotky intenzivní péče, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace až po standardní nemocniční pokoje.

SIMU nabídne široké spektrum simulátorů – jednoduché trenažéry a simulátory s nízkou i vysokou mírou věrnosti např: pokročilý pacientský simulátor, geriatrický ošetřovací model, simulátor těhotné ženy a novorozence, inkubátor, simulátor umělé plicní ventilace, simulátory pro kardiopulmonální resuscitaci, plně vybavený operační sál, modely pro venepunkci, kanylaci, ultrazvukový simulátor, trenažér šití, lumbální punkce, vyšetření prsou a modely a trenažéry na téměř každý systém a orgán v těle včetně různých druhů trenažerů pro zubaře.

SIMU bude mít také speciální software (SW) Virtuálního pacienta. Jedná se o SW, simulátor s nízkou věrností určený pro rozvoj rozhodovacích dovedností. Studenti v malých skupinách prochází virtuálního pacienta uzel po uzlu, diskutují a vybírají vhodný postup, který následně prezentují a obhajují před celou skupinou. Lektor působí jako moderátor diskuze , garantuje správnost a úplnost patofyziologických mechanizmů a doplňuje výstupy o klinické souvislosti. Virtuální pacient umožňuje i samostudium a tím přípravu na lekci. Každá nesprávná odpověď v algoritmu je proto doplněna vysvětlením, díky kterému student vždy získává okamžitou zpětnou vazbu.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast