Dvacet minut, které změní váš názor na svět

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě větší chudoby, počet chudých se neustále zvyšuje a pokud se nestane něco zásadního, brzy vyčerpáme všechny přírodní zdroje. Ano, to je obraz, který většina západní populace vidí v médích a nosí ve své hlavě.

Ale je tohle opravdu skutečný svět konce druhého desetiletí 21. století? Nebo jen virtuální realita, kterou si v našich myslích pomalu přetváříme ve skutečnost? A co teprve naši žáci, pro které jsou školy, média a sociální platformy prvním zdrojem informací?

Přijďte se přesvědčit o tom, že svět se za posledních pár desetiletí dramaticky změnil. Pojďte se zamyslet, zda šlo o změnu k horšímu nebo lepšímu. Na svět se nebudeme dívat optikou médií, politiků a korporací, ale jen a pouze pomocí faktů a názorných vizualizací. A projdeme se i ulicí a podíváme se, jak dnes lidé skutečně žijí.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast