On-line podpora pro učitele (Green Wheels a Europass)

Typ příspěvku

Abstrakt

Národní ústav pro vzdělávání je zapojen do mezinárodního projektu Green Wheels, v jehož rámci vznikla celá řada on-line inovativních materiálů a podkladů pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel. Vytvořené materiály byly přeloženy do češtiny a pilotně ověřeny ve výuce na Střední škole automobilní Holice, a to jak ve třídách, tak ve školních dílnách. Všechny materiály a podklady jsou zdarma volně přístupné na webových stránkách projektu Green Wheels http://www.gwproject.eu/cs/home/. Učitelé i další zájemci zde najdou například pracovní listy pro žáky, výuková videa, metodické pokyny pro práci s pracovními listy a videi nebo náměty na využívání inovativních metod ve výuce. Využít je mohou nejen učitelé a žáci středních automobilních škol, ale i dalších oborů ze skupin elektrotechnika a strojírenství.

Národní ústav pro vzdělávání nabízí školám služby v rámci Klientského centra Europass a on-line prostředí www.europass.cz, v němž lze editovat životopis a motivační dopis a požádat o záznam o mobilitě včetně dobrovolnické stáže. Školy si stahují z databáze dodatků edo.europass.cz dodatky k osvědčení, které mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu PDF nebo je zveřejnit na svých webových stránkách, případně na facebooku školy. Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zájemce o studium na škole a jejich rodiče.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast