Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (prezentuje Dušan Mach) (PVS15)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Lékaři bez hranic (MSF) jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním, nebo obětem ozbrojených konfliktů. A  to vše bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské, nebo politické přesvědčení. Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost.

Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů. Zdravotní péči poskytuje ve více než 70 zemích světa s pomocí téměř 38 000 místních spolupracovníků a více než 3 500 mezinárodních.

Týmy Lékařů bez hranic a dalších humanitárních organizací často působí v oblastech, pro které neexistují dostatečně podrobné mapy. Bez map přitom není možné plánovat očkovací kampaně, vyhodnocovat zdravotnická data, ani provádět epidemiologické analýzy. Proto vznikl projekt Missing Maps, ve kterém humanitární organizace, společně s dobrovolníky po celém světě, vytvářejí podle satelitních snímků mapy krizemi ohrožených oblastí. Dobrovolníci, ať už se nacházejí kdekoliv, mohou od svého počítače významně přispět k práci, která zachraňuje miliony lidských životů. Zaškolení do tohoto mapování probíhá na společných setkáních, které nazýváme mapathony.

Mapathon je setkání, během kterého se společně sejdeme ke zmapování jedné oblasti. V rámci setkání se mohou úplní začátečníci naučit pracovat s mapovým editorem, zkušenější se mohou rozvíjet. Na mapathonu se také účastníci dozvědí více o tom, jak přesně pracují Lékaři bez hranic s mapou oblasti, která se zpracovává.

 

(Prezentuje MUDr. Dušan Mach, primář ARO, NIP & Urgentní příjem, Nemocnice Nové Město na Moravě)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast