Snímače tlaku tekutin

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Snímačů tlaku tekutin (plynů a kapalin)  je velké množství. Zmínka bude o snímačích, které bude možno na přednášce ukázat. Především se jedná o snímač měření krevního tlaku přímou metodou IBP (Invasive Blood Pressure), který je používán v lékařství při operacích srdce nebo na jednotkách intenzivní péče. Připojuje se k multifunkčnímu pacientskému kardiomonitoru. Lze jej také využít pro měření tlaku plynu a kapalin s počítačovým měřícím systémem ISES (Inteligentní školní experimentální systém) pro přírodovědné experimenty ve školách. Dalším snímačem tlaku plynu je diferenciální manometr ISES, který je součástí systému ISES. Třetím snímačem tlaku je tlakový mikrospínač pro řízení hladin vody (praní, máchání) v automatických pračkách.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast