Jak se dělá animovaný loutkový film? (prezentuje Cyril Podolský)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Účastníci se seznámí s technologií tvorby animovaného loutkového filmu od A do Z. Teoreticky si projdou všechny fáze výroby od psaného textu (povídka, námět, scénář), přes výtvarnou přípravu, dílenskou výrobu filmových loutek a rekvizit, animaci atd. až po finální audiovizuální dílo (film, seriál, spot...). S přesahem multimediálním, virtuálním i ostatními doprovodnými jevy a aktivitami (merchandising, propagace...). Přednáška dále obsahuje fotografické ukázky výroby animovaných loutkových filmů, audiovizuální ukázky i fyzické ukázky filmových loutek a rekvizit.

Doplňující otázky: 

1) Funguje v současném globálním světě ještě jediný druh umění jako samostatný fenomén?

2) Ubližuje virtuální prostředí fyzickému pojetí umění nebo se mohou oba doplňovat a podporovat?

3) Proč stále existuje fyzické pojetí umění v tradiční řemeslné podobě a je vůbec možné jej virtuálně nahradit?

Přednáška bude obsahovat významný podíl z přednášek a besed pro druhé a třetí stupně škol. Účastníci tedy část informací získají podobnou formou jako běžní žáci či studenti a budou je moci porovnat s těmi, které jsou už upraveny pro praktikující pedagogy. 

Účastníci by měli získat obecné povědomí o tvorbě animovaného loutkového filmu v rámci jednotlivých tvůrčích profesí, o jeho propojení s literaturou a výtvarnou prací, atd. Měli by získat hrubou představu o dopadu virtuální stránky AVD díla na své okolí zpětně (knihy, divadla, výstavy, hry, edukace...).

Cyril Podolský je autorem, scénáristou a režisérem animovaného filmu (Krysáci, Čarovná rolnička, hudební klipy p. Hapky a Horáčka), animátorem (Krysáci, Pat a Mat, Bob a Bobek, Tlučhořovi...), ale i spisovatelem, výtvarníkem a hudebním textařem.

Na místě bude rovněž možnost zakoupení autorské knihy Strašidelný herbář k připravovanému večerníčku. Beseda proběhne ve středu 17. 4. 2019 v rámci společenského večera.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast