Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (PVS3)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

1. Národní a krajské kabinety Informatika a ICT  (Mgr. Josef Slovák, týmový manažer  aktivity Kabinety)

2. Síť krajských ICT metodiků (Mgr. Pavel Pecník, metodik specialista aktivity Kabinety)

Národní institut pro další vzdělávání, projekt SYPO, Senovážné nám. 25, Praha

Ad1

Předmětem projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen „SYPO“) je v té nejobecnější rovině ucelená a cílená podpora profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Cílem projektu je navrhnout takový systém, který by podporoval profesní rozvoj systematicky, bude zaměřen prakticky, a bude podporovat vzájemné sdílení zkušeností a hodnotící procesy a plány profesního rozvoje.  Konkrétně v oblasti podpory ICT ve školách vznikne struktura metodických kabinetů s názvem Informatika a ICT“ počínaje národní, krajskou a oblastní úrovní. Tento systém metodických  kabinetů bude propojen s činností předmětových komisí, či metodických sdružení ICT a informatiky na základních a středních školách.

Ad2

V rámci metodického kabinetu Informatika a ICT vznikla a je ověřována síť krajských metodiků ICT, jejichž úkolem je podpora školních ICT metodiků,a koordinátorů, vedení škol a učitelů v oblasti implementace digitálních technologií do výuky a řízení školy v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.

U obou struktur se po pilotním ověření počítá s jejich udržitelností a mají se stát součástí školského systému v celé republice.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast