Revize ICT kurikula, rok tři (PVS2)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Ve třetím roce revizí začala víc jak stovka škol ověřovat učební materiály připravené k výuce nového ICT kurikula. Ověřování skončí v roce 2020 a podle jeho výsledků bude původní návrh ICT kurikula upraven. Změna rámcových (a školních) vzdělávacích programů, změna výuky informatiky a ICT ale školy čeká. Jak se na ni připravit? Přednáška shrne zkušenosti pokrokových škol s rozvojem informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků do několika kroků, které by se ostatním školám mohly hodit.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast