Výuka programování na příkladu jazyka Scratch

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Logo Scratch
Abstrakt

Přednáška má za cíl ukázat možnosti výuky programování na základních školách prostřednictvím volně přístupného a jednoduchého jazyka Scratch. Přednáška během dvaceti minut ukáže prostředí a ovládání jazyka Scratch, jeho základní nastavení, tvorbu nového programu, jeho uložení či sdílení. Na příkladu jednoduché hry bude ukázáno, jak jazyk ovládat a jak jej zpřístupnit a vysvětlit žákům 6. až 9. tříd. Na závěr budou představeny výsledky dotazníkového šetření, jak byl tento jazyk na naší škole přijat a jaký názor na něj mají studenti.

Instrukce BYOD
Nebudu využívat BYOD.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast