Kybernetická bezpečnost v kontextu školství

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Výuka kybernetické bezpečnosti se často omezuje na náhodné přednášky v gesci metodika prevence. Její úloha je však mnohem závažnější, než si uvědomujeme. Každý občan naší země by měl dosahovat určité úrovně a měl by mít znalosti jistého stupně. Aby se podklady pro výuku sjednotily a populace našeho státu dosahovala požadovaných kvalit, vznikla řada vzdělávacích materiálů. Jsou v nich zapracovány nové metodické a výukové materiály, rozšířené servery a projekty, ale i věci, zdánlivě s kybernetickou bezpečností nesouvisející, které jsou nezbytné pro pochopení některých rizik. Tyto materiály se stále doplňují a rozšiřují, a jejich základ bychom rádi představili ve svém vystoupení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast