Datová žurnalistika jako škola (prezentuje Petr Kočí, datový novinář) (PVS14)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Nejprve v Hospodářských novinách, pak v Českém rozhlasu. Už šest let každý den v praxi zkoušíme, jestli je jednodušší naučit novináře programovat nebo programátora veřejně vystupovat, mluvit s lidmi a psát. Co jsme se za tu dobu naučili o počítačích, o mediálním provozu, o dostupnosti a kvalitě veřejných dat i nástrojů, které se nabízejí pro jejich zpracování? Jaké jsou výsledky naší práce a co z ní by se dalo použít ve výuce? A co bychom si přáli, aby nám řekl učitel informatiky, kdybychom měli možnost vrátit se do školy?

 

(Prezentuje Petr Kočí, datový novinář, Český rozhlas/Samizdat)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast