Mezi portfoliem žáka i učitele v kampani Gramotnosti.pro život

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Kampaň Gramotnosti.pro život/Učíme v souvislostech provozuje systémový projekt OP VVV zaměřený na rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti v praxi MŠ a ZŠ. V příspěvku budou představena východiska pro rozvoj základních gramotností v praxi školy a jaké příležitosti nabízejí gramotnosti pro budování portfolia žáka i učitele. Projekt PPUČ je zapojen do iniciativy Úspěch pro každého žáka, která bude také představena společně s celým systémem podpory základních gramotností v operačními programu MŠMT (OP VVV). Portfolio jako prostředí pro důkazy výsledků učení žáka je velkou příležitostí nejen pro reflexi aktivit žáka ve škole, ale i pro vytváření příležitostí pro uznávání výsledků neformálního vzdělávání.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast