Aktivity MŠMT na podporu informatického myšlení a digitální gramotnosti (prezentuje Jaroslav Faltýn, MŠMT) (PVS1)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Příspěvek představí pokusná ověřování podpory rozvoje informatického myšlení žáků a digitální gramotnosti žáků vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále možnosti revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s ohledem na vhodné začlenění rozvoje informatického myšlení žáků a práce s digitálními technologiemi do závazných cílů a obsahů vzdělávání a představeny budou úspěchy a aktivity realizované Strategie digitálního vzdělávání, jako například vznik rámce digitálních kompetencí pedagogů nebo prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů a dat a také dotační výzvy pro školy zaměřené na realizaci SDV v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

(Prezentuje Mgr. Jaroslav Faltýn, Ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast