Najdi svou cestu (nejen) světem digitálních technologií

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

ZŠ Labyrinth je úplnou základní školou s rozšířenou výukou angličtiny a první laboratorní školou v České republice. Naší vizí je propojovat výzkum a praxi v oblasti vzdělávání. Spolupracujeme s univerzitami, neziskovým sektorem, firmami, státní správou i zahraničními partnery, propojujeme instituce a osobnosti, které na první pohled nemusí mít mnoho společného. Reflektujeme současný vývoj a potřeby společnosti a podporujeme aktivní učení, které vychází z propojení technologií, pedagogiky a prostorů vzdělávání.

V rámci přednášky si ukážeme, jak uplatňujeme naši vizi v praxi zejména v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků na 1. stupni ZŠ. Řekneme si o výstupech Digicentra (Elixír do škol) a Inovačního studia Lego (LEIS) zřízených při naší škole, využívaných výukových metodách a technologiích (Minecraft a Kodu, systémy Umíme to, Lego Mindstorms, Ozoboti, apod.) a spolupráci s odborníky z praxe.  

Stupeň školy

Vzdělávací oblast