2019

Snímače tlaku tekutin

Snímačů tlaku tekutin (plynů a kapalin)  je velké množství. Zmínka bude o snímačích, které bude možno na přednášce ukázat. Především se jedná o snímač měření krevního tlaku přímou metodou IBP (Invasive Blood Pressure), který je používán v lékařství při operacích srdce nebo na jednotkách intenzivní péče. Připojuje se k multifunkčnímu pacientskému kardiomonitoru. Lze jej také využít pro měření tlaku plynu a kapalin s počítačovým měřícím systémem ISES (Inteligentní školní experimentální systém) pro přírodovědné experimenty ve školách.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

V Brně se buduje sedmi podlažní Simulační centrum (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovi univerzity. SIMU poskytne  budoucím lékařům rozvinuté praktické dovednosti již během studia Lékařské fakulty oborů Všeobecné a Zubní lékařství. Budova SIMU bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, jednotky intenzivní péče, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace až po standardní nemocniční pokoje.

elektronické Europass-dodatky k osvědčení

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy.

Deskové programování Narai (aneb Scratch na stole)

Znáte blokové programování Scratch nebo Block Editor? Nemáte se třídou k dispozici počítačovou učebnu? Přijďte si vyzkoušet "on board" programování z papírových kartiček. Žákům rozdáte sadu příkazů a fragmentů kódu, zadání napíšete na tabuli a můžou začít. Až budou mít program poskládaný, načtou jej pomocí aplikace do mobilního telefonu (čím víc mobilů ve třídě, tím lépe - každý jej ale mít rozhodně nemusí), aplikace jim jejich program otestuje, vyhodnotí a provede. Po stáhnutí aplikace do mobilu už není potřeba ani internet.

Vytvořte příspěvek do sborníku

Tradičním výstupem konference Počítač ve škole je elektronický sborník příspěvků. Neváhejte a pochlubte se ostatním s vašimi zkušenostmi, metodickými návody či pracovními listy. Téma není nijak omezeno, rádi zveřejníme všechny inspirativní příspěvky.

Podrobnosti a šablonu pro příspěvek najdete v sekci Pro autory/Příspěvek do sborníku. Všechny příspěvky jsou honorovány.

Výuka s nadšením: 3D modely ve výuce (PVS20)

Jak motivovat studenty pro výuku náročné a obtížně představitelné látky? Jak efektivně používat moderní technologie v každodenní praxi?

Martin Bukáček z české firmy Corinth představí interaktivní 3D modely pro výuku přírodních věd. Svou přednášku doplní o ukázku jejich praktického použití v hodině a posluchače také seznámí s existujícími výzkumy o benefitech a výzvách spojených s využitím 3D ve vzdělávání.

 

GIS v praxi, GIS ve výuce (PVS16)

Chtěli byste svoje hodiny obohatit o výuku geografických informačních systémů (GIS), ale nevíte jak na to? Nejste si jistí, zda je výuka GIS na základních a středních školách vůbec potřeba? V této přednášce Vám ukážeme, že začít s GIS je mnohem snazší, než se na první pohled může zdát, že je to zadarmo a hlavně – že to má smysl.

Story maps – vytvořte si mapu s příběhem

Zajímají Vás mapy a práce s nimi? Napadlo Vás, že s jejich pomocí můžete prezentovat vybrané téma mnohem zajímavější formou? Spojte geografické informační systémy (GIS) a multimediální obsah a vytvořte tak úplně novou a mnohem atraktivnější podobu svých map. Pomocí jednoduchých aplikací můžete prezentovat výsledky své práce studentům, kolegům, veřejnosti ale třeba i jen vyprávět příběh z cest svým přátelům. Využijte s námi v rámci tohoto workshopu přednastavených šablon, doplňte mapy o text, fotografie a videa a nechte vyniknout svůj příběh. Uvidíte, že to zvládnou i vaši žáci.