Příspěvek do sborníku (2019)

Příspěvek do sborníku konference Počítač ve škole

Ke své přednášce by měl prezentující vytvořit také příspěvek do sborníku. Příspěvek do sborníku lze odevzdat i v případě, že na konferenci aktivně nevystupujete (nevedete přednášku ani workshop). Také v případě, že se konference neúčastníte, rádi přijmeme váš příspěvek do sborníku.

Jak odevzdat příspěvek do sborníku?

Příspěvky vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).

Při psaní se, prosíme, držte následujících instrukcí:

Pro psaní příspěvku si stáhněte šablonu ve formátu DOTX (Word) nebo OTT (LibreOffice). Při psaní příspěvku dodržujte styly vytvořené v šabloně – používejte pouze styly začínající „s_“. Pro tvorbu citací můžete využít generátor citací.

Honorovaný příspěvek musí být v rozsahu minimálně 2 strany psaného textu dle šablony a musí respektovat výše uvedené požadavky na zpracování.

Odesláním příspěvku jeho autor vyjadřuje souhlas se zveřejněním v e-sborníku konference Počítač ve škole. Bude-li autor zveřejňovat příspěvek v jiném tištěném či elektronickém médiu, je třeba na viditelném místě uvést: "Příspěvek byl publikován ve sborníku konference Počítač ve škole 2019."

Sborník konference

Odměna pro vystupující učitele

Za příspěvek do sborníku obdrží autor 500 . V případě více autorů obdrží každý z nich poměrnou část.

Podmínkou vyplacení autorského honoráře je řádná elektronická registrace na konferenci. Nárok na odměnu nemají učitelé prezentující pod hlavičkou firmy.