Začínáme s Bee-boty

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

bee-bot
Abstrakt

Přemýšlíte, jak začít s výukou programování na 1. stupni základní školy? Co si třeba vyzkoušet Bee-boty?

Bee-bot je jednoduchý programovatelný robot (robotická včelka) určený pro rozvoj informatického myšlení nejmladších dětí. Kromě toho rozvíjí prostorovou orientaci, představivost nebo tvořivost. V rámci workshopu si účastníci v roli žáků budou moci vyzkoušet ovládání a programování bee-bota podle obrázkových návodů nebo šipek. Aktivity podněcují hledání nejkratší cesty, více způsobů řešení, nebo zápis vlastního programu či hledání chyb v programu. Součástí workshopu budou i náměty pro práci s bee-boty v českém jazyce, matematice nebo prvouce na 1. stupni základní školy.

Instrukce BYOD
Přivezu 3 bee-boty a podložky. Nic jiného účastníci nepotřebují.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast