elektronické Europass-dodatky k osvědčení

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy.

Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zájemce o studium na škole a jejich rodiče o tom, jaké dovednosti žáci studiem oboru získají a jaká bude jejich uplatnitelnost po absolvování školy.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast