Technické vzdělávání mládeže a učitelů v trendech průmyslu 4.0 – projekt Foxee

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Rádi bychom posluchačům představili nové technické vzdělávání, které jde s rukou s moderními technologiemi 21 století a vizí další průmyslové revoluce 4.0. V tomto projektu s názvem Foxee se mohou učitelé a žáci seznámit se základy programování dle normy IEC 61131-3, která se běžně používá v praxi pro řízení různých průmyslových technologií, se základy elektrotechniky (zapojení jednoduchých obvodů) apod.

Vzhledem k tomu, že se držíme hesla „ Prohrajme se do praxe“, máme připravené i mechanické programovatelné modely dopravníků, manipulátorů a robotických vozítek, které slouží k praktickému na vnímání reálného světa a k pochopení toho, že program ve virtuálním světě je vnímán jinak, než program v tom reálném, kde posluchačům docházejí souvislosti mezi předměty, jako je fyzika, matematika, ale také přírodních věd.

 

(Prezentuje Jiří Černý, Smart BIT)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast