2019

Projekt Missing Maps

Různá neštěstí a katastrofy každoročně zabijí téměř 100 000 a postihnou nebo vyženou z domovů okolo 200 milionů lidí po celém světě. Spousta takto postižených míst doslova chybí na mapách. Lidem, kteří jsou připraveni rychle poskytovat pomoc na místě, tak scházejí informace při důležitém rozhodování o poskytnutí pomoci. Missing Maps je otevřený, společně vytvářený projekt, ve kterém můžete pomoci zmapovat místa, kde se humanitární organizace snaží uspokojit potřeby lidí v nouzi. A my si během workshopu společně ukážeme, jak taková místa dostat na mapu!

(Prezentuje Jakub Axman)

Build your own robot (prezentuje Camilo Parra Palacio) (PVS21)

Camilo is a Product Design Engineer and the Founder of Otto DIY. After 5 years of working in China he has recently moved to the Czech Republic. He has been designing different inflatable products while at the same time creating robots.

Otto is a robot that anyone can make. Otto started 3 years ago as a fully open source passion driven project, with the goal of making robotics education accessible to everyone and inspiring robot builders around the world to be creative while having fun. The international community of Otto builders has been growing ever since.

 

Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (prezentuje Dušan Mach) (PVS15)

Lékaři bez hranic (MSF) jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním, nebo obětem ozbrojených konfliktů. A  to vše bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské, nebo politické přesvědčení. Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost.

VBA jako nástroj tvorby vlastních funkcí pro zkvalitnění výstupu v MS Excel

V prostředí MS Excel se data, čas od času, importují ze souboru s jiným datovým formátem (txt, csv) do výchozího formátu sešitu aplikace MS Excel (xlsx). Může však nastat situace, kdy díky nekonzistentnímu importu dat vznikne problém, který může mít pro uživatele fatální následky. Problém spočívá v tom, že některá data mohou mít v importovaném souboru jiný datový formát, než je očekáván na výstupu. Interní funkce MS Excel pro matematické operace v některých případech ignorují hodnoty buněk, které nejsou číselné a do výpočtu funkce, prostřednictvím svých argumentů,  nevstupují.

Datová žurnalistika jako škola (prezentuje Petr Kočí, datový novinář) (PVS14)

Nejprve v Hospodářských novinách, pak v Českém rozhlasu. Už šest let každý den v praxi zkoušíme, jestli je jednodušší naučit novináře programovat nebo programátora veřejně vystupovat, mluvit s lidmi a psát. Co jsme se za tu dobu naučili o počítačích, o mediálním provozu, o dostupnosti a kvalitě veřejných dat i nástrojů, které se nabízejí pro jejich zpracování? Jaké jsou výsledky naší práce a co z ní by se dalo použít ve výuce? A co bychom si přáli, aby nám řekl učitel informatiky, kdybychom měli možnost vrátit se do školy?

 

Dvacet minut, které změní váš názor na svět

Války, násilí, přírodní katastrofy, katastrofy způsobené člověkem, korupce. Celkově je na tom svět špatně a máte pocit, že se vše jen pořád zhoršuje, že? Bohatí ještě víc bohatnou, chudí upadají do ještě větší chudoby, počet chudých se neustále zvyšuje a pokud se nestane něco zásadního, brzy vyčerpáme všechny přírodní zdroje. Ano, to je obraz, který většina západní populace vidí v médích a nosí ve své hlavě.

Aktivity MŠMT na podporu informatického myšlení a digitální gramotnosti (prezentuje Jaroslav Faltýn, MŠMT) (PVS1)

Příspěvek představí pokusná ověřování podpory rozvoje informatického myšlení žáků a digitální gramotnosti žáků vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále možnosti revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s ohledem na vhodné začlenění rozvoje informatického myšlení žáků a práce s digitálními technologiemi do závazných cílů a obsahů vzdělávání a představeny budou úspěchy a aktivity realizované Strategie digitálního vzdělávání, jako napříkla

Snímače tlaku tekutin

Snímačů tlaku tekutin (plynů a kapalin)  je velké množství. Zmínka bude o snímačích, které bude možno na přednášce ukázat. Především se jedná o snímač měření krevního tlaku přímou metodou IBP (Invasive Blood Pressure), který je používán v lékařství při operacích srdce nebo na jednotkách intenzivní péče. Připojuje se k multifunkčnímu pacientskému kardiomonitoru. Lze jej také využít pro měření tlaku plynu a kapalin s počítačovým měřícím systémem ISES (Inteligentní školní experimentální systém) pro přírodovědné experimenty ve školách.