VBA jako nástroj tvorby vlastních funkcí pro zkvalitnění výstupu v MS Excel

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

VBA v prostředí MS Excel
Abstrakt

V prostředí MS Excel se data, čas od času, importují ze souboru s jiným datovým formátem (txt, csv) do výchozího formátu sešitu aplikace MS Excel (xlsx). Může však nastat situace, kdy díky nekonzistentnímu importu dat vznikne problém, který může mít pro uživatele fatální následky. Problém spočívá v tom, že některá data mohou mít v importovaném souboru jiný datový formát, než je očekáván na výstupu. Interní funkce MS Excel pro matematické operace v některých případech ignorují hodnoty buněk, které nejsou číselné a do výpočtu funkce, prostřednictvím svých argumentů,  nevstupují. Běžný uživatel pak v domnění, že došlo ke korektnímu zpracování dat, může získat nerelevantní výsledky. Interní funkce sice ignorují buňky, jejíž datový typ není numerický, ale na tento fakt uživatele neupozorní.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast