Zahájeno přihlašování na workshopy

Zahajujeme registraci na workshopy, které budou probíhat v počítačových učebnách a dalších vybraných učebnách, jejichž kapacita je omezená. Elektronická registrace bude možná do naplnění kapacity daného workshopu.

Workshopy probíhají paralelně s dalšími vystoupeními, proto si před přihlašováním důkladně prostudujte program konference a přihlašujte se pouze v případě, že jste si zcela jisti, že daný workshop navštívíte. Pokud si návštěvu rozmyslíte, pak se také prosím odhlaste.

Organizační pokyny pro účastníky konference Počítač ve škole 2023

Konference probíhá v úterý 4. dubna 2023 v kulturním domě (sousedí s gymnáziem), ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna 2023 v budově gymnázia.

 

Prezence účastníků probíhá v úterý v kulturním domě (od 9:00), ve středu v budově gymnázia (od 8:00). Veškeré konferenční materiály, aktuální program, stravenky, obdržíte při prezenci.

 

Příjem konferenčních příspěvků byl ukončen

Děkujeme vám všem za bohatou nabídku konferenčních příspěvků. Všechny sekce jsou zcela naplněny, příjem přednášek a workshopů byl ukončen. Tradičně se můžete těšit nejen na metodické příspěvky a praktické workshopy, ale budete si moci vyzkoušet i velké množství hardwarových novinek na stáncích vystavovatelů. A protože slavíme 20. výročí, čeká na vás i pár malých překvapení :-)