Zahájeno přihlašování na workshopy

Zahajujeme registraci na workshopy, které budou probíhat v počítačových učebnách a dalších vybraných učebnách, jejichž kapacita je omezená. Elektronická registrace bude možná do naplnění kapacity daného workshopu.

Workshopy probíhají paralelně s dalšími vystoupeními, proto si před přihlašováním důkladně prostudujte program konference a přihlašujte se pouze v případě, že jste si zcela jisti, že daný workshop navštívíte. Pokud si návštěvu rozmyslíte, pak se také prosím odhlaste.

Sestavte si vlastní program přímo na webu

Také v letošním roce si můžete přímo na webu konference sestavit vlastní program. Jak na to?

  1. Přihlaste se na portál konference pod vaším uživatelským účtem.
  2. Poté vyberte v menu Program novou položku Detailní program.
  3. Vygeneruje se seznam všech vystoupení a můžete vybírat.
  4. Sestavený program najdete ve svém uživatelském profilu v nabídce Můj účet pod záložkou Můj program.