Organizační pokyny pro účastníky konference Počítač ve škole 2022

Konference probíhá v úterý 12. dubna 2022 v kulturním domě (sousedí s gymnáziem), ve středu 13. a ve čtvrtek 14. dubna 2022 v budově gymnázia.

Prezence účastníků probíhá v úterý v kulturním domě (od 9:00), ve středu v budově gymnázia (od 8:00). Veškeré konferenční materiály, aktuální program, stravenky, obdržíte při prezenci.

Zahájeno přihlašování na workshopy

Zahajujeme registraci na workshopy, které budou probíhat v počítačových učebnách a dalších vybraných učebnách, jejichž kapacita je omezená. Elektronická registrace bude možná do naplnění kapacity daného workshopu.

Workshopy probíhají paralelně s dalšími vystoupeními, proto si před přihlašováním důkladně prostudujte program konference a přihlašujte se pouze v případě, že jste si zcela jisti, že daný workshop navštívíte. Pokud si návštěvu rozmyslíte, pak se také prosím odhlaste.