Přednáška

Přednáška (demonstrace, ukázka) na konferenci Počítač ve škole

Představte své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to ostatní zajímá nejvíce.

  • délka přednášky: 20 minut
  • přihláška přednášky: do 29. února 2024

Jak přihlásit přednášku?

Anotace přednášek vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky). Vložené příspěvky najdete v menu Můj účet/Mé příspěvky, kde je můžete před zařazením do programu konference editovat.

Přednáška

Technické vybavení místností pro přednášky

  • dataprojektor
  • bezdrátové připojení k internetu
  • ozvučení

Softwarové vybavení

Z prezentačních programů bude k dispozici kancelářský balík Microsoft 365Libre Office a Adobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Edge, Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích.

Požadavek na instalaci jakéhokoli software (s výjimkou výše uvedeného) je třeba uvést při registraci vystoupení a zkonzultovat se správcem sítě (Jiří Padalík, podpora@gynome.czs dostatečným předstihem.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci software v průběhu konference.

Odměna pro vystupující učitele

Za přednášku učitelé obdrží částku 2 000 Kč. Pokud přednášku vede více lektorů současně, obdrží každý z nich poměrnou část.

Podmínkou vyplacení autorského honoráře je řádná elektronická registrace na konferenci. Nárok na odměnu nemají učitelé prezentující pod hlavičkou firmy.