2019

Workshop

Workshop na konferenci Počítač ve škole

Zapojte aktivně účastníky konference do vašich aktivit. Připravte si praktický workshop, kde si učitelé sami vyzkouší činnosti, které budou moci následně přenést do své výuky na základních a středních školách.

 • délka workshopu: 45 minut
 • přihláška workshopu: do 20. března 2019

Jak přihlásit workshop?

Anotace workshopů vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Nevíte si rady? Kontaktujte organizátory konference, rádi vám pomůžeme :-)

Adresa pro korespondenci

Mgr. Miloš Bukáček
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31, Nové Město na Moravě

Tel: 566 585 037

Mobil: 723 920 201

E-mail: bukacek@gynome.cz

Komunikace se sponzory a vystavovateli

Mgr. Radek Maca

Firemní vystoupení

Jak se mohou na konferenci prezentovat firemní účastníci?

Firemní účastníci si mohou vybrat tyto úrovně sponzoringu:

 • generální sponzor (pro rok 2019 firma Microsoft)
 • zlatý sponzor
 • stříbrný sponzor
 • vystavovatel

Firemním účastníkům nabízíme následující možnosti prezentace na konferenci:

Přednáška

Přednáška na konferenci Počítač ve škole

Představte své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to ostatní zajímá nejvíce.

 • délka přednášky: 20 minut
 • přihláška přednášky: do 20. března 2019

Jak přihlásit přednášku?

Anotace přednášek vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).

Registrace pro firmy

Konference Počítač ve škole se účastní tradičně okolo 200 pedagogů z celé republiky a je jedinou akcí tohoto typu, která pokrývá všechny vzdělávací oblasti základního a středního školství v ČR.

Pokud se stanete naším sponzorem, získáváte nejen celou řadu zajímavých nadstandardních možností propagace vaší firmy, ale především podpoříte aktivní pedagogy z celé republiky a umožníte jim výměnu zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a načerpání dalších nápadů a námětů pro zdokonalování výuky. 

Registrace pro učitele

Konference se zúčastním 2 nebo 3 dny

Konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1 290 Kč (pro studenty do 26 let 400 Kč).

Konferenční poplatek umožňuje:

 • účast na libovolném počtu přednášek
 • účast na libovolném počtu workshopů
 • účast na společenském programu (rautu)

Konferenční poplatek zahrnuje:

Stravování

Stravování účastníků konference

Obědy večeře pro účastníky budou zajištěny ve školní jídelně. V případě zájmu je můžete objednat v závazné přihlášce.