2019

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Nevíte si rady? Kontaktujte organizátory konference, rádi vám pomůžeme :-)

Adresa pro korespondenci

Mgr. Miloš Bukáček
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31, Nové Město na Moravě

Tel: 566 585 037

Mobil: 723 920 201

E-mail: bukacek@gynome.cz

Komunikace se sponzory a vystavovateli

Mgr. Radek Maca

Firemní vystoupení

Jak se mohou na konferenci prezentovat firemní účastníci?

Firemní účastníci si mohou vybrat tyto úrovně sponzoringu:

  • generální sponzor (pro rok 2019 firma Microsoft)
  • zlatý sponzor
  • stříbrný sponzor
  • vystavovatel

Firemním účastníkům nabízíme následující možnosti prezentace na konferenci:

Přednáška

Přednáška na konferenci Počítač ve škole

Představte své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to ostatní zajímá nejvíce.

  • délka přednášky: 20 minut
  • přihláška přednášky: do 20. března 2019

Jak přihlásit přednášku?

Anotace přednášek vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).

Registrace pro firmy

Konference Počítač ve škole se účastní tradičně okolo 200 pedagogů z celé republiky a je jedinou akcí tohoto typu, která pokrývá všechny vzdělávací oblasti základního a středního školství v ČR.

Pokud se stanete naším sponzorem, získáváte nejen celou řadu zajímavých nadstandardních možností propagace vaší firmy, ale především podpoříte aktivní pedagogy z celé republiky a umožníte jim výměnu zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a načerpání dalších nápadů a námětů pro zdokonalování výuky. 

Registrace pro učitele

Konference se zúčastním 2 nebo 3 dny

Konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1 290 Kč (pro studenty do 26 let 400 Kč).

Konferenční poplatek umožňuje:

  • účast na libovolném počtu přednášek
  • účast na libovolném počtu workshopů
  • účast na společenském programu (rautu)

Konferenční poplatek zahrnuje:

Stravování

Stravování účastníků konference

Obědy večeře pro účastníky budou zajištěny ve školní jídelně. V případě zájmu je můžete objednat v závazné přihlášce.