Firemní vystoupení

Jak se mohou na konferenci prezentovat firemní účastníci?

Firemní účastníci si mohou vybrat tyto úrovně sponzoringu:

 • generální sponzor
 • zlatý sponzor
 • stříbrný sponzor
 • vystavovatel

Kompletní přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v přiloženém souboru. Podmínky účasti generálního sponzora budou vždy dohodnuty individuálně.

Microsoft

Kdy budete moci na konferenci vystoupit?

Firemní účastníci v kategorii stříbrný a zlatý sponzor mohou vystoupit s přednáškou již první den konference odpoledne (úterý), kdy neprobíhá žádný paralelní program.

Všichni firemní účastníci mohou vystoupit s přednáškou či workshopem druhý den konference (středa) v rámci Veletrhu firem.

Jak přihlásit přednášku, workshop, firemní stánek?

Anotace přednášky, workshopu a produktů na firemním stánku odevzdávejte po přihlášení na portál Počítač ve škole v menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky) nejpozději do 29. února 2024. Vložené anotace najdete v menu Můj účet/Mé příspěvky, kde je můžete před zařazením do programu konference editovat.

Prostory pro stánek (vystavovatelé pouze 2. den konference)

Velikost prostoru pro stánek a den, kdy je možné vystavovat, závisí na kategorii sponzora a je uvedena v přehledu nabízených služeb pro sponzory. Prostory pro firemní stánky jsou v klasických školních učebnách v budově gymnázia. Zlatým a stříbrným sponzorům nabízíme prostor pro firemní stánek i během 1. dne konference v kulturním domě v předsálí (cca 2x1 metr).

Materiály do tašek účastníků

Všichni firemní účastníci mohou zaslat nejpozději do 18. března 2024 tištěné reklamní materiály pro vložení do tašek účastníků v počtu 240 ks.  Adresu pro zaslání materiálů najdete v sekci Kontakt.

Barevný inzerát ve sborníku konference

Umístění barevného inzerátu do sborníku anotací konference nabízíme stříbrným sponzorům (1 stránka A4) a zlatým sponzorům (2 stránky A4). Tento inzerát je třeba zaslat nejpozději 4. března 2024 p. Tomáši Feltlovi (t.feltl@tfsoft.cz).

Inzerát by měl splňovat následující parametry:

 • barevnost CMYK
 • formát A4 (možno na spad, spad alespoň 3 mm)
 • vazba sborníku bude drátěná - vzhledem k perforaci pro vazbu ponechat alespoň 1 cm od okrajů čistého formátu bez textu a bez grafiky, které by uškodilo "procvaknutí" a vazba.
 • PDF souborový formát vhodný k ofsetovému tisku – PDF/X-1a (2003)

Firemní logo

Každý firemní účastník může na portálu konference zveřejnit své firemní logo. V případě zájmu logo zašlete správci webu konference (Tomáš Feltl, t.feltl@tfsoft.cz). Vždy zveřejňujeme firemní loga, v případě zájmu také paralelně produktová loga.

Technické vybavení místností pro přednášky a workshopy

 • dataprojektor
 • bezdrátové připojení k internetu
 • ozvučení

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v tabletových učebnách (požadavek na učebnu specifikujte při vkládání anotace vystoupení).

Požadavky na software

Z prezentačních programů bude k dispozici kancelářský balík Microsoft 365Libre Office a Adobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Edge, Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích.

Požadavek na instalaci jakéhokoli software (s výjimkou výše uvedeného) je třeba uvést při registraci vystoupení a zkonzultovat se správcem sítě (Jiří Padalík, podpora@gynome.cz) s dostatečným předstihem.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci software v průběhu konference.