Registrace pro firmy

Konference Počítač ve škole se účastní tradičně okolo 200 pedagogů z celé republiky a je jedinou akcí tohoto typu, která pokrývá všechny vzdělávací oblasti základního a středního školství v ČR.

Pokud se stanete naším sponzorem, získáváte nejen celou řadu zajímavých nadstandardních možností propagace vaší firmy, ale především podpoříte aktivní pedagogy z celé republiky a umožníte jim výměnu zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a načerpání dalších nápadů a námětů pro zdokonalování výuky. 

Konferenční poplatek pro firmy

Firemním účastníkům nabízíme 4 varianty účasti na konferenci, z nichž si mohou vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům:

  • Vystavovatel – konferenční poplatek 12 000 Kč
  • Stříbrný sponzor – konferenční poplatek 30 000 Kč
  • Zlatý sponzor – konferenční poplatek 40 000 Kč
  • Generální sponzor – konferenční poplatek stanoven individuální dohodou

Přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v ZDE.

Z kapacitních důvodů je maximální počet firemních účastníků v kategorii stříbrný a zlatý sponzor omezen na osm firem (v součtu za obě kategorie), v případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí přihlášení na konferenci. Počet vystavovatelů není omezen.

CHCI REGISTROVAT FIRMU NA KONFERENCI...

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem nejpozději týden před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou.

Firemní účastníci

Storno podmínky

Registrace firemních účastníků na konferenci je závazná a není možné ji stornovat.

Obsah sjednaného plnění (výstavní prostor, přednáška) nesmí firma bez souhlasu organizátorů poskytnout třetí osobě, a to ani z části, či na omezenou dobu.

Registrací na konferenci vyjadřuje firma souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

Odpovědnost za škody

Každý účastník konference odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku účastníků konference.

Protiepidemická opatření

Všichni přihlášení účastníci se zavazují dodržovat protiepidemická opatření platná v době konání konference.